Promotie en grensverkeer

De Taalunie stimuleert de promotie van Nederlandstalige cultuur in de wereld. Dat doen we onder meer door literaire prijzen mogelijk te maken. Maar ook door afdelingen Nederlands aan buitenlandse universiteiten in staat te stellen culturele presentaties te organiseren; ze kunnen bijvoorbeeld een Nederlandstalige gastschrijver uitnodigen.

Binnen het taalgebied maakt de Taalunie zich sterk voor samenwerking op het gebied van taal en cultuur. Onze partners zijn culturele organisaties als deBuren, de Brakke Grond en Ons Erfdeel. En samen met de letterenfondsen van Nederland en Vlaanderen heeft de Taalunie een regeling in het leven geroepen die literair grensverkeer bevordert.

31 juli 2018