Schrijfonderwijs in de schijnwerpers

Schrijfonderwijs

Vergroot de kennis van leraren over effectief schrijfonderwijs. Dat is de hoofdlijn van het advies ‘Schrijfonderwijs in de schijnwerpers’, dat de Taalunie heeft opgesteld naar aanleiding van zorgen over het niveau van schrijfvaardigheid van leerlingen in het basis- en voortgezet / secundair onderwijs, in Nederland en Vlaanderen.

Het adviesrapport doet drie aanbevelingen:

Met het advies vraagt de Taalunie aandacht voor effectief schrijfonderwijs  in het basis- en voortgezet / secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De Taalunie wil professionals uit de onderwijspraktijk, het onderwijsonderzoek en het onderwijsbeleid samenbrengen rond het onderwerp schrijfvaardigheid. De Taalunie zal de aanbevelingen uit het advies uitdragen, en nodigt onderwijsbeleidsmakers, onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals uit om ze mee te realiseren. Daartoe zal de Taalunie met de verschillende partijen in gesprek gaan, en meer concrete afspraken maken.

Downloads
8 december 2015