Beschrijving effectieve schrijfdidactieken

Verzamel, benoem en beschrijf bewezen effectieve schrijfdidactieken, luidt de eerste aanbeveling uit het advies 'Schrijfonderwijs in de kijker'. Onbekend object

De Taalunie heeft een voorzet gedaan door een aantal bewezen effectieve didactieken en interventies voor zowel basis- als voortgezet/secundair onderwijs te verzamelen en te benoemen, en een begin te maken met een beschrijving ervan.

De beschrijvingen zijn gebaseerd op bestaande meta-analyses uit de Angelsaksische wetenschappelijke literatuur.  Uit de beschrijvingen kunnen de belangrijkste didactische principes worden afgeleid. De beschrijvingen behoeven verdere contextualisering en illustratie binnen een Vlaamse en Nederlandse onderwijscontext en worden idealiter omgezet naar concrete en bruikbare handreikingen voor de lespraktijk.

Bij de verdere uitwerking van de beschrijvingen wordt bij voorkeur ook het te verwachten leerrendement inzichtelijk gemaakt. Het geheel moet een plek krijgen in kennisbanken van intermediaire organisaties.

Downloads
19 oktober 2015