Spellingonderwijs

"Ze kunnen niet meer spellen"

Kunnen ze niet meer spellen?

"Veel jonge mensen die voor de klas staan, hebben niet voldoende niveau in spelling en rekenen. Daar kunnen ze zelf niet veel aan doen - de pedagogische academies leggen de lat niet hoog genoeg. U kunt er maar beter aan wennen."

Dit antwoordde de publiciste Beatrijs Ritsema aan een bezorgde moeder. Is het werkelijk hopeloos?

De Taalunie schreef "Ze kunnen niet meer spellen". Kan de Taalunie er wat aan doen?

U kunt een gedrukte versie bestellen via GigaBoek, € 10,50 + verzendkosten.

Onderzoek naar een Verrijkte Woordenlijst Spelling (VWS)

Naar aanleiding van het rapport "Ze kunnen niet meer spellen" voerde de Radboud Universiteit in opdracht van de Nederlandse Taalunie een verkennend onderzoek uit naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een verrijking van de Woordenlijst Nederlandse Taal ten behoeve van spellingsonderwijs.

In het onderzoek stonden de volgende vragen centraal:

1) Kunnen we de Woordenlijst Nederlandse Taal verrijken met informatie die het spellingonderwijs kan ondersteunen?

2) Hoe denkt men in het onderwijsveld over zo’n verrijking?

Het onderzoeksrapport beantwoordt deze vragen met ja: een op spellingonderwijs gerichte verrijking is mogelijk, en er is belangstelling voor.

De Taalunie bezint zich op een eventueel vervolgtraject.

Letters en punten

In het rapport Letters en punten vindt u Informatie over het onderwijs in spelling en interpunctie in het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen. Op verzoek van de Taalunie in 2010 bijeengebracht door Frans Daems, Rita Rymenans en Tom Venstermans.

Woordenlijst.org

Bezoek woordenlijst.org, de website met de officiële spelling van de Nederlandse taal

Taaladvies.net

"Mag Waarde heer Jansen als aanhef in een brief of e-mail gebruikt worden?"

Vind het antwoord op uw vraag over het Nederlands.
Ruim 1.000 taaladviezen  »

Achtergrondinformatie

166   onderzoeksbeschrijvingen (HTNO)
66   samenvattingen van artikels uit meer dan 20 vaktijdschriften
28   bijdragen uit 24 conferentiebundels
167   leermiddelen Nederlands
4   internetlinks spellingonderwijs

 

Downloads
23 april 2013