StaatNed 2017


Wat concludeert de Taalunie?

Uit de nulmeting en het eerste onderzoeksrapport concludeert de Taalunie vooral dat het Nederlands springlevend is. Onze taal wordt in alle maatschappelijke gebieden gebruikt en is in de meeste sociale situaties vanzelfsprekend de voertaal. Maar het kan altijd beter. Zo verdient de aanwezigheid van het Nederlands op het internet, in de muziek, aan de universiteiten en in de wetenschap extra aandacht.

Bij ‘informatievoorziening online’ (meer in Nederland dan in Vlaanderen) en in ‘muziek’ (in zowel Nederland als Vlaanderen) neemt het Engels een zichtbare plaats naast het Nederlands in. Binnen ‘masteropleidingen’ aan universiteiten (met name in Nederland) en in ‘wetenschappelijke publicaties’ (in zowel Nederland als Vlaanderen) lijkt het Engels niet zozeer naast als wel in de plaats van het Nederlands te komen. Met name het tweede vraagt toch wel om enige maatschappelijke reflectie.

Meer informatie

Taalunie:Bericht

Taalunienieuws

24 oktober 2017