Denemarken: Kobenhavns Universitet

Informatie over het onderwijssysteem

Een volledige opleiding Nederlands bestaat uit een propedeuse (½ jaar) + BA-opleiding (3 jaar incl. 45 ects keuzevakken) + 2 jarige masteropleiding (incl. 45 ects keuzevakken).

Het academisch jaar is ingedeeld in twee semesters; het herfstsemester loopt van begin september tot eind januari, het voorjaarssemester van begin februari tot eind mei. Januari en februari zijn gereserveerd voor tentamens en examens.

De vakgroep Nederlands

De studentassistent zal hoofdzakelijk bij het taalvaardigheidsonderwijs betrokken worden, bv. bij het propedeutisch onderwijs of bij mondelinge taalvaardigheid op niveau 1, 2, 3 of 4.
Aan de vakgroep wordt historische / moderne letterkunde, taalwetenschap, geschiedenis / kennis van land en volk en taalverwerving gegeven.

De vakgroep is klein en telt slechts weinig docenten en studenten.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent

De student-asistent kan ingeschakeld worden bij het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid op propedeutisch niveau of in semester 1, 2, 3 of 4 op het BA-niveau. De student-assistent kan op een of meerdere niveaus bijspringen of eventueel extra begeleiding aanbieden in mondelinge spraakvaardigheid of uitspraakoefeningen.

De activiteiten worden in onderling overleg afgesproken.

De methode / het materiaal waarmee gewerkt wordt

Op propedeutisch niveau Help 1 en Help 2. Op BA-niveau verschillend zelfgemaakt lesmateriaal.

Kandidatuur

Je kunt je kandidaat stellen bij Niels-Erik Larsen (nel@hum.ku.dk) of Benoît Verstraete (benoit@hum.ku.dk).

18 oktober 2012