Duitsland: Freie Universität Berlin

Informatie over het onderwijssysteem

Het academisch jaar is ingedeeld in twee semesters: het eerste semester loopt van midden oktober tot midden februari, het tweede van midden april tot midden juli.

De vakgroep Nederlands

Aan de vakgroep studeren nog studenten die de oude magisteropleiding volgen. Daarnaast bestaat er een BA Niederländische Philologie.

Naast colleges Nederlandse taal zijn er colleges op het gebied van de literatuur- en taalwetenschap en landeskunde. Het taalonderwijs is contrastief. Er zijn ook studenten met een andere moedertaal dan het Duits, voornamelijk studenten uit Oost-Europa. De vakgroep telt zo'n 200 studenten.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt

- Nederlands in actie, Coutinho, 2004

- Nederlands op niveau, Coutinho, 2007

- Grammatica voor anderstaligen, NCB, 2004

- Wijze woorden, academisch Nederlands, Intertaal, 2002

- Aanvullend eigen materiaal, cd, dvd, internet

De taken en de kwalificaties van de student-assistent

De voornaamste taak is het verlenen van assistentie bij de colleges Nederlandse taal met name op het gebied van conversatie voor gevorderden. De student-assistent heeft goede contactuele eigenschappen, een zeer goede kennis van het Nederlands, een goede kennis van het Duits en inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen beide talen. Enige ervaring in het onderwijzen van een vreemde taal, met name het Nederlands, is gewenst. Eigen initiatief en eigen ideeën worden zeer op prijs gesteld.

Kandidatuur

Je kan je kandidaat stellen bij Johanna Ridderbeekx: ridderbx@germanistik.fu-berlin.de

18 oktober 2012