Frankrijk: Université de Strasbourg

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt

Er wordt gebruik gemaakt van methodes als Help 1 en 2, Taal Vitaal, Nederlied, (jeugd)literatuur, kranten, tijdschriften, video's, maar ook eigen materiaal ter aanvulling.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent

De student-assistent wordt ingezet voor de ondersteuning van de lessen mondelinge taalvaardigheid en luistervaardigheid. Tevens kan de verdere ontwikkeling van didactisch materiaal worden ondersteund en het aanvullen van de 'webthèque' op de internetsite.

De student-assistent moet over een minimale kennis van de Franse taal beschikken.

Kandidatuur

Je kunt je kandidaat stellen bij Claudia Huisman: huisman@unistra.fr

18 oktober 2012