Verenigd Koninkrijk: University College London: Department of Dutch

The University College London (UCL)

Het universiteitsgebouw van University College London staat in hartje Londen, omringd door parken, musea en winkels. De universiteit werd in 1826 opgericht.

Het was de eerste universiteit die studenten toeliet ongeacht hun afkomst, ras of geloof. UCL heeft nog een aantal primeuren op haar naam staan: het was de eerste Britse universiteit die de deuren opende voor vrouwelijke studenten en ook de eerste waar een vreemde taal gestudeerd kon worden. De universiteit beroemt zich nog graag op deze radicaal-liberale traditie en oorsprong.
De eerste Nederlandse leerstoel in Londen kwam er in 1919, en in 2019 vieren we ons honderdjarig bestaan.

Informatie over de vakgroep Nederlands

Op de afdeling Nederlands kunnen studenten Nederlands studeren als hoofdvak (single honours) of ze kunnen Nederlands combineren met een ander vak (combined study), meestal een andere taal, bestuurskunde, of kunstgeschiedenis. Voor het taalonderwijs maakt het niet uit of studenten Nederands als combined of als single honours studeren. Als postgraduaatsstudie kunnen studenten een MA cursus volgen op de afdeling of een PhD onderzoek uitvoeren. Bovendien zijn er jaarlijks studenten uit Nederland of Vlaanderen die enkele cursussen op de afdeling volgen in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma.

De taalcursussen vormen een belangrijk onderdeel binnen het hele onderwijsprogramma binnen de vakgroep. De meeste eerstejaarsstudenten spreken nog geen woord Nederlands, hoewel het ook voorkomt dat een eerstejaarsstudent al vloeiend Nederlands spreekt. Alle studenten moeten een taalcursus volgen, zelfs als ze al vloeiend Nederlands spreken, omdat de taallessen zich niet alleen beperken tot taalverwerving. Ook taalbeheersing en de relatie van taal tot cultuur komen in de taallessen aan de orde.

De andere cursussen op de afdeling vallen onder een van de volgende disciplines: literatuur, geschiedenis, taalkunde (waaronder ook toegepaste taalkunde) en cultural studies. Daarnaast bestaat er een cursus in praktisch vertalen. De afdeling werkt ook nauw samen met andere universiteiten in het V.K. waar Nederlands wordt onderwezen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Samen met de vakvereniging ALCS (Association for Low Countries Studies) organiseren we elke paar jaar ‘Student Days’ waarbij alle studenten samenkomen voor workshops, netwerken en voorstellingen, voor een voorbeeld, kijk hier: http://alcs.ac.uk/alcs-student-days-2017-london/.

Verder is er een jaarlijks vertaalproject waarbij studenten van verschillende universiteiten samen een tekst van een Nederlandse of Vlaamse auteur vertalen. Een voorbeeld vind je hier:  http://www.citybooks.eu/nl/nieuws/p/detail/dolor-citybook-maarten-van-der-graaff-in-dw-b-en-naar-the-uk.

Informatie over het onderwijssysteem

Wat voortgezet onderwijs betreft zijn er een aantal praktische verschillen met het Nederlandse en Vlaamse systeem. Een van de verschillen die meteen in het oog springt is de opsplitsing tussen de staatsscholen, wat meestal de zogenaamde comprehensives zijn (scholen waar leerlingen met verschillende leerniveau's bij elkaar in de klas zitten), en de privéscholen waaronder de boarding schools.
Om toegelaten te worden tot een universiteit moeten studenten over het algemeen drie vakken op 'A' (advanced) niveau gestudeerd hebben. Toelating gebeurt niet door loting, maar is afhankelijk van de examenresultaten van de 'A-level' vakken en soms ook op basis van een toelatingsgesprek.

Voor praktische informatie over het onderwijssysteem kun je terecht bij de de website van binnenlandse zaken: https://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/the-british-education-system/ of het ministerie van onderwijs: www.dfes.gov.uk. Voor informatie over actuele debatten in het universitair onderwijs zijn de websites van de kranten The Guardian en de Independent handig: https://www.theguardian.com/education/universities en https://www.independent.co.uk/news/education.

Het takenpakket van de student-assistent

De student-assistent zal voornamelijk bij conversatielessen betrokken zijn. Het doel van deze lessen is zo informeel en vlot mogelijk in authentieke sociale situaties te praten. Meestal zul je een bepaald onderwerp moeten voorbereiden, om de discussie op gang te brengen. Onderwerpen kunnen variëren van mode tot sport tot actuele onderwerpen. Het hangt van de groep af welke onderwerpen het beste werken. De meeste groepen zullen echter vooral graag willen praten over dingen die hen bezig houden. De jaargroepen worden voor conversatielessen opgesplitst, zodat groepjes meestal niet groter zullen zijn dan 4 of 5 studenten. De uitzondering hierop is het koffie-uurtje. Dit is een informele bijeenkomst waar alle studenten op de afdeling voor worden uitgenodigd. Als student-assistent zul je hiervoor als 'gastheer/vrouw' optreden, wat vooral inhoudt dat je studenten stimuleert om tijdens de koffie Nederlands te praten.

Andere taken kunnen een one-to-one les inhouden voor studenten die extra hulp nodig hebben. Dit kan zich richten op zelfvertrouwen opbouwen in spreken, maar het kan ook inhouden dat je wat extra hulp geeft met grammatica, schrijfvaardigheid of woordenschat. Ook zou je gevraagd kunnen worden te assisteren bij een van de cultural studiescursussen of bij een van de projecten die de afdeling op dat moment aan het ontwikkelen is. Je hoeft hier geen speciale voorkennis voor te hebben en de betrokken docenten zullen je hierbij helpen.

Kwalificaties die we verwachten

Het is natuurlijk altijd handig als je ervaring hebt in het leiding geven aan groepen of iets afweet van pedagogie. Maar belangrijker is dat je het leuk vindt om les te geven en na te denken over hoe je bepaalde pedagogische problemen kunt aanpakken. De enige 'kwalificaties' die wij verwachten zijn een open instelling, een bepaalde creativiteit in denken, zelfwerkzaamheid, goed met anderen kunnen samenwerken en bereid zijn om deel te nemen aan het leven van de afdeling. Belangrijk is ook dat je regelmatig contact houdt met en rapporteert aan de begeleider van de student-assistenten en de betrokken docenten.

Wat voorbereiding voor de conversatielessen betreft is het een goed idee om leuke korte artikeltjes en/of video's mee te nemen, vooral als die betrekking hebben op de hedendaagse cultuur in Nederland of Vlaanderen. Studenten vinden het leuk om te praten en informatie te krijgen over het studentenleven in Nederland/Vlaanderen omdat zij in het derde jaar van hun studie op een Nederlandstalige universiteit zullen studeren.

Informatie over materiaal en methode

De methode die op de afdeling Nederlands gebruikt wordt is gericht op het integreren van taal en cultuur. Er wordt veel met authentieke teksten (schriftelijk, audio of visueel) gewerkt die worden geanalyseerd. De docenten besteden ook veel aandacht aan de context waarin communicatie plaatsvindt: hoe sprekers/schrijvers zich vaak richten op een bepaalde luisteraar of lezer om een bepaald doel te bereiken. Het tekstboek dat in de eerste twee jaren wordt gebruikt is geschreven door onze eigen docenten, de Routledge Intensvie Dutch Course (https://www.routledge.com/Routledge-Intensive-Dutch-Course/Quist-Sas-Strik/p/book/9780415261913)

Varia

Meestal is er op de afdeling een zogenaamde Harting student en in dat geval voert die de taken van de de student-assistant uit, maar we kunnen altijd hulp gebruiken. Je kunt je kandidaat stellen bij Christine Sas: c.sas@ucl.ac.uk.

25 september 2018