Wat zijn student-assistenten Nederlands?

Student-assistent Nederlands zijn studenten die met een Socratesbeurs of met een Erasmusbeurs in het buitenland gaan studeren. Het algemene profiel voor de student-assistent gaat uit van een gevorderde student vanaf het derde studiejaar. Bij voorkeur een talenstudent.

Van de student-assistent wordt verwacht dat hij/zij de taal van het gastland in ruime mate kent. Belangrijk zijn ook een expliciete belangstelling voor taaldidactiek, het bezit van goede communicatieve vaardigheden en een flexibele opstelling. Ze ondersteunen de afdeling Nederlands aan de universiteit waar zij gaan studeren.

Ze doen dit door de studenten Nederlands aan deze buitenlandse afdeling te begeleiden bij hun taalverwerving. Het is dus niet de bedoeling dat de student-assistent zelf colleges geeft.
Student-assistenten werken maximaal vier uur per week (want ze moeten natuurlijk nog voldoende tijd hebben voor hun eigen studie) en krijgen daarvoor een toelage van de Nederlandse Taalunie van 9 euro per uur. Voor het takenpakket van student-assistenten, klik hier.

5 februari 2018