Suriname

Toespraak president Venetiaan op onderwijscongres in Suriname

Op deze pagina vindt u informatie over de activiteiten die de Nederlandse Taalunie op onderwijsgebied heeft uitgevoerd met Suriname.

Werkbezoek Surinaamse lerarenopleidsters

Zes docenten aan lerarenopleidingen in Suriname hebben op uitnodiging van de Nederlandse Taalunie een studiebezoek gebracht aan Nederland en Vlaanderen. Hun ervaringen hebben ze gedeeld via een weblog.

» lees het persbericht.

Onderwijsconferentie

Ter ere van de toetreding van Suriname heeft de Taalunie in januari 2005 een driedaags openingscongres in Paramaribo gehouden, met als titel Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname.

Het congres werd bijgewoond door president Venetiaan van de Republiek Suriname (zie foto hiernaast), de Nederlandse minister van Onderwijs Van der Hoeven, de Vlaamse voormalig minister van Cultuur van Grembergen en de Surinaamse minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Sandriman. De overige 150 deelnemers bestonden voornamelijk uit leraren, inspecteurs, begeleiders en lerarenopleiders uit het Surinaamse onderwijs.

Documentaire

documentaireNaar aanleiding van het Taaluniecongres in Paramaribo, werd ook een documentaire gemaakt:
Ver weg of dichtbij?
Het Nederlands op Surinaamse scholen




Meer informatie over de conferentie


Onderwijsplan
In het onderwijsplan (PDF-document) worden de activiteiten van de Taalunie gericht op de ondersteuning van het onderwijs in en van het Nederlands in Suriname voor de periode 2005-2010 beschreven. Na 2 jaar vindt een eerste evaluatie van de activiteiten plaats. Deze evaluatie is gerelateerd aan het verstrijken van de Taaluniemeerjarenbeleidsperiode 2003-2007.

» Meer over de Nederlandse Taalunie en Suriname

Downloads
21 juni 2013