Taal in Bedrijf 2015: krachten bundelen

Tijdens Taal in Bedrijf 2015 stond de vraag centraal: hoe kunnen we taal- en spraaktechnologie (TST) gebruiken om maatschappelijke participatie te vergroten. De belangrijkste boodschap van die dag was: de krachten bundelen. De TST-sector moet samenwerken als het bijvoorbeeld gaat om het herkennen van afwijkende spraak en de automatische beschrijving van beelden in natuurlijke taal.

Aanmoedigingsprijs

Vanuit de gedachte 'bundelen van krachten'  is de aanmoedigingsprijs die in het vooruitzicht was gesteld voor het beste idee, toegekend aan een nieuw project waarmee samenwerking tussen diverse partijen wordt gestimuleerd: een robot die op reis zal gaan langs alle leden van NOTaS en andere geïnteresseerde partijen. Alle partijen zullen toevoegingen aan en toepassingen van de robot voor hun eigen doelgroepen kunnen bedenken. Op die manier bevordert de aanmoedigingsprijs niet enkel de doorontwikkeling van één van de ideeën uit Taal in Bedrijf, maar creativiteit en samenwerking binnen de gehele sector. Alle ervaringen van de robot zullen te lezen zijn op een blog via www.notas.nl en in de DIXIT van 2016.

Terugblik

Een terugblik op Taal in Bedrijf 2015 vindt u hier.

23 juni 2017