Uitgebreide toelichting

Taalforumspel - spelkaart

Opzet van het spel
Het Taalforumspel is een bordspel dat met pionnen gespeeld wordt. Het doel van het spel is om zo snel mogelijk met je pion in de binnencirkel te geraken. Dat kan door vraagkaartjes te verzamelen. Hoe meer vraagkaartjes een team verzamelt, hoe dichter het opschuift naar de binnencirkel van het spelbord.

Vraagkaartjes worden verzameld door de vragen die erop staan correct te beantwoorden. Het team dat als eerste de binnencirkel bereikt én in die cirkel een vraag correct beantwoordt, wint het spel.

Voor het controleren van de antwoorden wordt gebruik gemaakt van de informatie die op de Taalforum-website te vinden is (via de controlepagina). Daardoor worden de teams die niet aan de beurt zijn meer bij het spel betrokken. De informatie op de website komt immers niet woordelijk overeen met de antwoordopties op de vraagkaartjes, zodat het team dat de vraag controleert de aangeboden informatie aandachtig moet verwerken.

Functie van de website
Om de website te kunnen gebruiken, moet er per spelbord een computer of laptop met een internetverbinding beschikbaar zijn. Wie het spel zonder website wil spelen, kan gebruik maken van het antwoordenoverzicht dat bij het spelbord zit. Op die manier verloopt het spel sneller. Het nadeel hiervan is dat veel minder informatie over taalachterstand en onderwijskansen aan bod komt, en dat teams die niet aan de beurt zijn niet aangezet worden om mee na te denken over de vragen.

Wie niet over voldoende internetverbindingen beschikt, maar toch gebruik wil maken van de informatie op de website, kan er ook voor kiezen om deze informatie af te drukken. Dit kan in één keer, via de link bovenaan de controlepagina.

Meer informatie
Een uitgebreide toelichting bij het Taalforumspel lees je in de handleiding (deze handleiding is ook bij het spel gevoegd).

Downloads
3 oktober 2012