Taal- en spraaktechnologie in het onderwijs

Het is tijd voor taal- en spraaktechnologie in het onderwijs Nederlands

Heel wat wensen vanuit de praktijk van het onderwijs Nederlands kunnen met taal- en spraaktechnologie (tst) gerealiseerd worden, nú al en zonder al te grote investeringen.

Bent u uitgever, leraar Nederlands, schoolbegeleider, producent of ontwikkelaar van taal- en spraaktechnologie? Lees het onderzoeksrapport en bekijk voorbeelden van wat er vandaag de dag is te realiseren met tst.

Onderzoek taal- en spraaktechnologie en onderwijs door Jan T’Sas, Theo van den Heuvel en Suzan Verberne; © 2012 Nederlandse Taalunie.

Samenvatting rapport.

Voorbeeld 1: Aanvankelijk leesonderwijs.

 

Voorbeeld 2: Schrijfonderwijs.

 

Voorbeeld 3: Feedback op spreekvaardigheid voor anderstaligen.

 

Meer voorbeelden per type onderwijs

basisonderwijs

een programma dat bepaalt of een leerling een woord correct voorleest

een programma dat teksten selecteert op een door de leerling zelf gekozen onderwerp passend bij zijn of haar niveau

voortgezet/secundair onderwijs

een systeem om zinsontleding te oefenen door een automatische controle van invuloefeningen

een programma om begrijpend lezen te oefenen doordat het automatisch open vragen controleert, zodat er geen meerkeuzevragen meer nodig zijn

een spellingcontrole met feedback op maat

een programma met een zinsoverstijgende controle van schrijfstijl en tekststructuur 

voor anderstaligen

een programma dat vaststelt of woorden correct worden uitgesproken

een programma dat bepaalt  of de woordvolgorde in een (uitgelokte) zin correct is

een programma dat aangeeft of gebruikte lidwoorden en verbuigingen in woordgroepen correct zijn

 

 

Contactinformatie: 

Catia Cucchiarini en Hanneke de Weger

Bestelinformatie: 

U kunt het rapport ook bestellen.

Downloads
14 december 2016