Bestuurstaal in België

 

Artikel uit de Taalwet Bestuurzaken

 

Bron: K.B. 18 juli 1966 – Taalwet Bestuurszaken, Hoofdstuk III: Gebruik van de talen in de plaatselijke diensten, Art. 10

Art. 10  Iedere plaatselijke dienst, die in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied gevestigd is, gebruikt uitsluitend de taal van zijn gebied in zijn binnendiensten, in zijn betrekkingen met de diensten waaronder hij ressorteert en in zijn betrekkingen met de andere diensten uit hetzelfde taalgebied en uit Brussel-Hoofdstad

 

 

 

5 november 2012