Omroep Nederland

 

Artikel betreffende Nederlandstalige muziek op de radio.

 

Bron: Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 2008) Hoofdstuk 6. Bijzondere bepalingen over politieke partijen, overheid, beperkte omroepdiensten, omroepzenders, omroepnetwerken en frequentieruimte Afdeling 6.3.2. Gebruik frequentieruimte

Artikel 6.23 1.Onze Minister, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, wijst de frequentieruimte in de FM-band aan die wordt gebruikt voor het verspreiden van radioprogramma-aanbod dat overwegend bestaat uit Nederlandstalige muziek. Bij ministeriële regeling wordt nader omschreven in welke gevallen radioprogramma-aanbod aan deze eis voldoet.

 

 

 

 

 

      

5 november 2012