Blinden en slechtzienden


Krijg jij het inZICHT?

Op dit moment zijn er ongeveer 350.000 blinden en slechtzienden in Nederland. Dit aantal groeit. In 2020 zullen er naar schatting zo’n 380.000 mensen met een visuele beperking zijn. Eén van de belangrijkste oorzaken voor de toename is de vergrijzing, omdat veel ouderen slechtziend worden en soms zelfs blind (82% van de blinden is 50 jaar of ouder).*

Specifieke cijfers voor Vlaanderen (en België) zijn niet beschikbaar. Maar er kunnen wel schattingen worden gemaakt op basis van rapporten van bijvoorbeeld de WHO (World Health Organization). Zo wordt het aantal ernstig slechtzienden geschat op 100.000 tot 200.000, waarvan 10.000 tot 20.000 kunnen worden gelijkgesteld met volledig blind.**

In een gedigitaliseerde samenleving biedt taal- en spraaktechnologie (TST) veel mogelijkheden om deze groeiende groep te ondersteunen.

De Taalunie heeft als kenner van het TST-veld organisaties en deskundigen bij elkaar gebracht om samen met het muZIEum en de Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie (NOTaS), bestaande TST-toepassingen voor blinden en slechtzienden bij elkaar te brengen en te presenteren.

Meer over ‘Krijg jij het inZICHT?’

Het muZIEum, NOTaS en de Taalunie nodigen iedereen met taaltechnologische oplossingen voor mensen met een visuele beperking uit om hun producten in het muZIEum op en voor te stellen.

Meer over het project ‘Krijg jij het inZICHT’, de totstandkoming ervan en de samenwerking ervoor met het muZIEum en NOTaS, kan je terugkijken in een video (Vimeo) door te klikken op onderstaande afbeelding. 

 

* Cijfers afkomstig van Bartiméus Sonneheerdt

** Informatie afkomstig van Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (ZOC-SBPV)


Braille-autoriteit  en braillestandaard

Vanuit haar streven om specifieke doelgroepen talig te ondersteunen, is de Taalunie betrokken bij het oprichten van een braille-autoriteit en het vastleggen van een braillestandaard, die onder meer met een startsubsidie van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek kon worden gerealiseerd.

De grote doelstelling is dat er een braille-autoriteit komt die onafhankelijk van producenten en hulpmiddelenleveranciers codes voor het gebruik van braille vastlegt en bekendmaakt. Concrete doelen zijn op dit moment het updaten van de 6-punts braillestandaard voor het Nederlandse en Vlaamse taalgebied samen en het uniformeren van regels voor het printen. Later zal tevens aandacht worden besteed aan het invullen van nog ontbrekende standaarden, zoals voor 8-punts braille en voor specifieke vakgebieden als wis-, schei- en natuurkunde.

Samenwerkende organisaties

Bij de oprichting van een braille-autoriteit zijn onder meer de volgende organisaties betrokken: Koninklijke Bibliotheek Nederland, Brailleliga vzw, CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden), Dedicon, Koninklijk Instituut Woluwe, De Kade (Brugge), Visio, Luisterpuntbibliotheek, Transkript, Vereniging Onbeperkt Lezen, Oogvereniging, Bartiméus, Blindenzorg Licht en Liefde, Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen, departement Elektrotechniek KU Leuven, Vlaams Oogpunt, Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden en de Taalunie.

Algemene publicaties

6 augustus 2018