1. Jouw eigen loopbaan

Hiervoor heeft de Taalunie het volgende te bieden:

Nascholingen (jaarlijks in de zomer)

  • Verdiepingscursus onderzoek en didactiek (Utrecht)
  • Seminarium didactiek, taal en cultuur (Amsterdam-Leuven)
  • Verdiepingscursus didactiek, taal en cultuur (Leuven)

Didactische ondersteuning

Onderzoeksbeurzen voor een tijdelijk verblijf in het Nederlandse taalgebied

Lidmaatschap van regionale en wereldwijde docentenverenigingen

Handige webpagina’s:

Netwerken: online magazine Taaluniebericht en Facebookprofiel Taalunie NVT

Je kunt deze pagina’s ook downloaden als pdf-bestand.

10 november 2017