2. Steun aan jouw afdeling

Hiervoor heeft de Taalunie het volgende te bieden:

Jaarlijkse basisfinanciering

  • Voor lesmaterialen, abonnementen, etc. (min. 1.500-max. 5.000 euro)
  • Elke afdeling kan autonoom over de inzet van deze middelen beslissen

Financiering van projecten die landelijk of internationaal bijdragen aan de neerlandistiek

  • Samenwerking met andere afdeling, regio of externe partners
  • Duurzame resultaten en ingebed in onderwijs NVT of neerlandistiek
  • Projecten op basis van cofinanciering

Honorarium van een Nederlandse of Vlaamse gastschrijver

  • Ter verrijking van het onderwijs en stimulatie van de belangstelling voor literair vertalen

Vertaalatelier op locatie: introductie tot literair vertalen en motivatie van vertaaltalenten

Inzet van moedertaalsprekers via de suppletieregeling en de toelage voor student-assistenten

Voor studenten:
Taalunie Zomercursus – taal, cultuur en beroep en het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Je kunt deze pagina’s ook downloaden als pdf-bestand.

10 november 2017