2. Certificaat Nederlands

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

  • Het CNaVT is een internationaal erkend certificaat
  • Handig om voor te leggen aan onderwijsinstellingen in Vlaanderen, Nederland en Suriname en je toekomstige werkgever
  • Je kan kiezen uit vijf examens:

- Maatschappelijk Informeel - A2
- Maatschappelijk Formeel - B1
- Zakelijk Professioneel - B2
- Educatief Startbekwaam - B2
- Educatief Professioneel - C1

  • De examens worden jaarlijks afgenomen tussen 1 en 15 mei
  • Je kan de examens afleggen aan je eigen universiteit

De link naar de website van het CNaVT vind je hier.

Je kunt deze pagina’s ook downloaden als pdf-bestand.

10 november 2017