Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed

In 2013 schreef de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren het advies Waardeer Samenwerking - Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed.

In dit rapport constateert de Raad dat dat Nederlands-Vlaamse samenwerking een grote meerwaarde biedt om duurzaam beheer, behoud en beschikbaarstelling van Nederlandstalig erfgoed te optimaliseren. Samenwerking levert schaalvoordelen op en door afstemming van activiteiten wordt er efficiënter gewerkt. In Waardeer Samenwerking zijn ook knelpunten geïnventariseerd voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig erfgoed.

Op advies van de Raad heeft het Comité van Ministers daarop de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed ingesteld (2013-2017).

Deze commissie heeft drie vragen beantwoord:

 1. Welke lessen kunnen worden geleerd uit grote digitaliseringsprojecten die al zijn of worden uitgevoerd? Lees het rapport Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten (download)
 2. Wat zijn de succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-infrastructuren? Lees het rapport Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed (download)
 3. Wat zijn de voorwaarden voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is? Lees het rapport Aanbevelingen over open data in de cultuursector (download)

Vervolg/besluit

Het Comité van Ministers heeft de drie rapporten in ontvangst genomen, de aanbevelingen uit de laatste twee rapporten onderschreven en aan zijn bevoegde medewerkers gevraagd deze mee te nemen in de verdere beleidsontwikkeling in Nederland en Vlaanderen.

De rapporten van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed kunnen ook instellingen en organisaties in het erfgoedveld zelf inspireren en internationaal tot voorbeeld strekken. Van de drie rapporten zijn samenvattingen beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Links/downloads

Samenstelling

De leden en plaatsvervangers van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed (2013-2017) waren:

 • Marco de Niet (DEN / Universitaire Bibliotheken Leiden, voorzitter)
 • Patricia Alkhoven (Meertens Instituut)
 • Tjeerd de Boer / Marit Vochteloo (Nederlands Ministerie van OCW)
 • Marcus Cohen / Marco Streefkerk (DEN)
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)
 • Margriet van Gorsel / Tim de Haan (Nationaal Archief)
 • Wilbert Helmus (Netwerk Digitaal Erfgoed)
 • Elsbeth Kwant / Jasper Faase (Koninklijke Bibliotheek)
 • Hans van der Linden (Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid)
 • Bart de Nil / Jeroen Walterus (FARO)
 • Daniel Pletinckx (Visual Dimension)
 • Michel Vermote (AMSAB)
 • Nico Verplancke (VIAA)
 • Rony Vissers / Bart Magnus (PACKED)
 • Pieter Vijn (Digitale Collectie Nederland / Atria)
 • Elisabeth D’Halleweyn / Kevin De Coninck (Taalunie, secretaris)
15 juni 2018