Talige competenties leraren

Uitsnede cover 'Dertien doelen in een dozijn'

Alles over de talige compenties van leraren en de verschillende manieren waarop die aan bod komen in de klas, en daarbuiten.

Leraren hebben verschillende rollen en taken. Ze staan voor de klas, hebben contact met collega's en ouders, en leren ook nog zelf. In al die verschillende professionele rollen is taal een belangrijk middel. Van leraren wordt verwacht dat zij taalvaardig zijn. Maar over welke taalcompetenties dienen leraren minimaal te beschikken?

De dertien-doelen-quiz

Wat voor type leraar ben jij? doe de dertien-doelen-quiz en je weet het. De quiz is gebaseerd op de publicatie Dertien doelen in een dozijn.

Dertien doelen in een dozijn
Onder de titel Dertien doelen in een dozijn heeft de Nederlandse Taalunie in 2003 een referentiekader gepresenteerd voor de taalcompetenties van leraren in het Nederlandse taalgebied. 
Lees meer »

Publicaties
Dertien doelen in een dozijn blijkt een bron van inspiratie. Elk jaar verschijnen publicaties waarin taalcompetenties van leraren op de een of andere manier worden belicht.
Bekijk de lijst met publicaties »

Dertien Doelen in praktijk
Dertien doelen in een dozijn is een referentiekader dat de weg moet vinden naar de praktijk. Precies daarom vindt de Taalunie het belangrijk om voorbeelden van praktische implementaties van de dertien doelen te verzamelen. Dit ter inspiratie van mensen die er mee aan de slag willen. Ook heeft de Taalunie een aantal pilootprojecten ondersteund, waarbij nagedacht werd over de meerwaarde van de dertien doelen voor de onderwijspraktijk en waarin de taalcompetenties ingezet worden in een onderwijscontext.
Lees meer over de praktijkvoorbeelden »
Lees meer over de pilootprojecten »

10 december 2013