Taalkundige terminologie

Online termenlijsten met taalkundige terminologie


Eentalig

Algemeen letterkundig lexicon
Taal: Nederlands
Vakgebied: Taalkunde
Vorm: termenlijst
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: ja
Aantal termen: 4000

Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands
Taal: Nederlands
Vakgebied: Taalkunde
Vorm: termenlijst
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: ja
Aantal termen: 530

Nederlandse grammatica
Taal: Nederlands
Vakgebied: Taalkunde en literatuur
Vorm: termenbank
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: ja
Aantal termen: onbekend

Taal en literatuur
Taal: Nederlands
Vakgebied: Taalkunde en literatuur
Vorm: termenbank
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: ja
Aantal termen: onbekend

Taalkundige termen
Taal: Nederlands
Vakgebied: Taalkunde
Vorm: termenbank
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: ja
Aantal termen: 119

Taalkundige termen
Taal: Nederlands
Vakgebied: Taalkunde
Vorm: termenbank
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: ja
Aantal termen: onbekend

25 augustus 2015