Terminologie van de Europese overheid

Online lijsten met terminologie van de Europese overheid


Twee- of meertalig

EMIRE Database (European Employment and Industrial Relations Glossaries)
Taal: Nederlands, Engels, Frans, Deens, Italiaans, Duits, Grieks, Zweeds, Fins, Portugees, Spaans
Vakgebied: employement and industrial relations
Vorm: kennisbank
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: nee
Aantal termen: onbekend

European Environmental Agency Glossary
Taal: Nederlands, Engels
Vakgebied: environment
Vorm: kennisbank
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: nee
Aantal termen: 9533

Europa-glossarium
Taal: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Fins, Zweeds, Grieks, Deens
Vakgebied: politiek-economisch
Vorm: kennisbank
Definities: ja
Combinatoriek: ja
Voorbeelden: nee
Aantal termen: onbekend

Eurovoc (noot: de thesaurus omvat vele semantische relaties en een hierarchie)
Taal: 22 Europese talen
Vakgebied: Europese overheid
Vorm: thesaurus
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: ja
Aantal termen: 6650 descriptoren

IATE, De termenbank van de Europese Unie
Taal: 24 Europese talen
Vakgebied: Europese overheid
Vorm: termenbank
Definities: ja
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: ja
Aantal termen: 1.4 miljoen

Schengen-Terminologie
(Met dank aan Drs. Michel Verhagen, mede-auteur en terminoloog bij Buitenlandse zaken, voor het beschikbaarstellen van dit document)
Taal: Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits, IJslands
Vakgebied: Akkoorden van Schengen en Dublin
Vorm: termenbank
Definities: nee
Combinatoriek: nee
Voorbeelden: nee
Aantal termen: 1257

Online bronnen voor het vertalen van EU-teksten
Met links naar o.a. online woordenboeken, woordenlijsten, vertaalrichtlijnen, enz.
Taal: Europese talen
Vakgebied: Europese overheid
Vorm: verschillende vormen
Definities: variabel
Combinatoriek: variabel
Voorbeelden: variabel
Aantal termen: variabel

10 mei 2017