Uitleg bij de categorisatie van termcollecties

Meer informatie over de categorisatie van termcollecties

1. HOOFDVERDELING

1.1 Domein – Een domein is een groep aan elkaar gerelateerde vakgebieden.
(Voorbeelden: Juridisch, Financieel, Technisch, Medisch)

1.2 Eentalig/Twee- of meertalig – Eentalige termcollecties bevatten termen en hun definities in een gegeven taal; twee- of meertalige termencollecties bevatten vertalingen van termen in één of meer vreemde talen en eventueel extra informatie (definities, combinatoriek en voorbeelden).

2. SUBVERDELING

2.1 Vorm – In deze categorie wordt de structuur van de termcollecties weergegeven. Wij maken onderscheid tussen termenlijsten, termenbanken en kennisbanken.

2.1.1 Termenlijst – Een alfabetische lijst met termen en vertaalequivalenten/termbeschrijvingen zonder zoekfuncties.

2.1.2 Termenbank – webgebaseerde termenlijst met simpele structuur en zoekmogelijkheden.

2.1.3 Kennisbank – verzameling van termen met uitgebreide, inhoudelijke informatie inclusief doorverwijzingen, eventueel afbeeldingen, tekeningen enz.

2.2 Vakgebied – Kleinere eenheid dan een domein. (Voorbeelden: geneeskunde, allergologie, genetica)

2.3 Definities – De beschrijving of betekenis van termen.

2.4 Combinatoriek – Sommige termcollecties bevatten naast termen ook termcollocaties en vaste verbindingen.

2.5 Voorbeelden – Het gebruik van de gegeven term in een zelfgemaakte of uit een corpus afkomstige voorbeeldzin.

2.6 Aantal termen – Het aantal brontaaltermen opgenomen in een termcollectie.

6 juni 2014