TiNT 2012 zeer geslaagd

TiNT 2012: Terminologie en Actuele Taaltoepassingen

Meertens-Instituut, 7 december 2012

Het KNMI gaf een weeralarm af vanwege zware sneeuwval, maar met zo’n 65 deelnemers aan TiNT 2012 was de zaal desalniettemin zo goed als vol. Het thema van TiNT 2012 was Terminologie en Actuele Taaltoepassingen. Traditiegetrouw werd vóór de pauze het thema ingevuld en werden na de pauze andere aspecten van de terminologie gepresenteerd. Nieuw was dat het thema deels gestalte kreeg in een gezamenlijke interactieve sessie.

De dag ging van start met een welkomstwoord van de gastheer, prof. Hans Bennis van het Meertens-Instituut. Vervolgens werd het programma geopend door prof. Willy Martin, voorzitter van de organiserende vereniging NL-TERM. Om 16.30 sloot Willy Martin het inhoudelijke deel van TiNT 2012 en kon de borrel beginnen. Onderaan op deze pagina vindt u een overzicht van het programma, samenvattingen van de lezingen en de interactieve sessies, hieronder volgt een korte impressie van het verloop van de dag.

Het themablok opende met een presentatie van Mart Trautwein (GridLine), die liet zien hoe de Parlementsthesaurus van de Tweede Kamer benut kan worden voor automatische trefwoordtoekenning aan Kamerstukken. Voor de interactieve sessie kregen zeven presentatoren een plekje in het gebouw toegewezen, waar zij in sessies van 10 tot 15 minuten de bezoekers kennis lieten maken met voor het thema relevante projecten. Het voordeel boven plenaire sessies is dat in zo’n kleine groep mensen veel directere, meer persoonlijke interactie mogelijk is. De bezoeker kon zelf zo’n drie sessies uitkiezen; er was een uur tijd voor het interactieve deel uitgetrokken en dat is te kort om alle zeven presentaties te bezoeken. In zijn algemeenheid was men heel positief over deze opzet. Nadelen waren dat er al gauw wat overlast door geroezemoes ontstaat en vooral dat zo’n aanpak erom vraagt dat de presentaties ook echt niet langer dan 15 minuten duren, omdat anders problemen ontstaan bij het wisselen. Al met al vonden we de opzet ons zeer geslaagd; we zullen er bij NL-TERM voor pleiten volgend jaar wederom zo’n sessie te overwegen.

Het programma na de lunch bestond uit twee blokken met presentaties van twintig minuten. In het eerste blok confronteerde Hans Bennis de zaal met wat kennelijk onze interne grammatica voor afkortingen is. Tanneke Schoonheim besprak de plaats die vaktaal inneemt in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) en Folkert Zijlstra liet zien hoe de NATO op actieve wijze met terminologie omgaat. Anne Dykstra moest helaas afzeggen, zijn presentatie werd vervangen door Dennis de Vries, die de door GridLine ontwikkelde termextractor van de Nederlandse taalunie demonstreerde. De extractor met de naam TermTreffer zal hopelijk komend jaar dan echt eindelijk beschikbaar komen. Het tweede blok opende met een presentatie van Bert Keurentjes over de hogeronderwijsterminologie van unversitaire vertaalcentra. Serge Verlinde presenteerde de aan de KULeuven ontwikkelde Interactive Language Toolbox, een zeer diverse verzameling informatie over een taal, in combinatie met interactiemogelijkheid. Ook voor de terminologie is de toolbox veelbelovend. Hekkensluiter was Hennie van der Vliet, die namens NL-TERM vertelde over de enquête die de vereniging onder haar doelgroepen houdt.

Tijdens de borrel werd de discussie voortgezet. Elders op deze site vindt u een overzicht van het programma, samenvattingen van de lezingen en de interactieve sessies. We maken u er graag nu al op attent dat de TiNT volgend jaar niet in december, maar al op vrijdag 25 oktober gehouden zal worden. Zo hopen we de sneeuw voor te zijn. TiNT 2013 vindt plaats aan in Brussel, aan het Centrum voor Vaktaal en Communicatie van de Erasmus-Hogeschool.

Hennie van der Vliet
Steunpunt Nederlandstalige Terminologie

Downloads
27 december 2012