TiNT 2014

Terminologie in de communicatie tussen overheid en burger

Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Op 14 november 2014 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de zesde maal de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen voor een breed publiek. TiNT 2014 vindt plaats op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, van 9.30 tot 18.00 uur. Deelname is inclusief een goede lunch (Indonesisch buffet) en na afloop schenken we een borrel. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van de TiNT-bundel van 2013.

De TiNT-dagen

De TiNT-dagen zijn bedoeld als een ontmoetingsplaats van onderzoek en praktijk: sprekers en publiek bestaan dus niet alleen uit academici, maar ook uit professionals die regelmatig met vaktaal werken (zoals vertalers, documentalisten, kennismanagers en publicisten) en andere geïnteresseerden.

Naast presentaties verzorgd door professionals uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap vragen we nadrukkelijk bijdragen van jonge onderzoekers en studenten. De organisatoren van de TiNT-dag zijn van mening dat het vakgebied zijn voordeel kan doen met deze jaarlijkse bijeenkomst, waar lopend onderzoek gepresenteerd kan worden, waar jonge en ervaren onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en waar de academische terminologen en de mensen uit de praktijk van gedachten kunnen wisselen. Wie de terminologie serieus neemt, is op de TiNT-dag aanwezig.

TiNT 2014: Terminologie in de communicatie tussen overheid en burger

Het programma van 2014 is veelbelovend. Het thema is dit jaar Terminologie in de communicatie tussen overheid en burger. We hebben zeer interessante en voor het thema relevante sprekers vast kunnen leggen, waaronder Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer, tot voor kort Nationale Ombudsman, Geert Joris, Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie en Jac Brouwer, Landelijk Huisstijlcoördinator van de Belastingdienst. We hopen ook dit jaar weer op een volle zaal, interessante presentaties en levendige discussie.

Locatie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gehuisvest in het trapezevormige pand aan de Bezuidenhoutseweg 67. Omdat TiNT plaatsvindt op een Ministerie, zijn de deelnemers verplicht een legitimatie te overleggen (paspoort, rijbewijs, verblijfsvergunning). De deelnemers krijgen na aanmelding een bezoekerspas die altijd zichtbaar moet worden gedragen.

Routebeschrijving

Per trein

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt op ongeveer 200 meter loopafstand van het NS-station Den Haag Centraal en naast het winkelcentrum New Babylon. Als u uit België komt dan kunt u bijvoorbeeld in Antwerpen op de Thalys stappen en in Rotterdam overstappen op de trein naar Den Haag. Dan bent u in ruim een uurtje op het ministerie.

Per auto

Vanuit de richting Wassenaar (N44)

Voor het Malieveld linksaf bij het stoplicht (Boslaan, richting A12). Zo rechts mogelijk op de ventweg gaan rijden. De 'Malietoren' rechts voorbijrijden. Voorbij het stoplicht ziet u rechts het ministerie.

Vanuit richting Utrecht (A12), Rotterdam (A13 of A4) en Amsterdam (A4)

U rijdt in de richting Den Haag/Voorburg. Op het verkeersknooppunt Prins Clausplein neemt u de Utrechtsebaan (A12) richting Den Haag Centrum. Eenmaal op de Utrechtsebaan neemt u de afslag Den Haag Centrum (afslag 2). Bij de stoplichten ziet u links het ministerie, aan de overkant van de Utrechtsebaan.

Parkeren auto

De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is Babylon, rechts naast het ministerie.

PE-punten

Het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers heeft 4 PE-punten toegekend aan deze TiNT-dag (code 789-5592).

Inschrijving

Voor deelname aan de TiNT-dag vragen we een bijdrage van € 25,-. Voor dat bedrag kunt u alle lezingen bijwonen, deelnemen aan de discussie, de lunch en de borrel, ontvangt u de bundel van TiNT 2013 en bent u voor een jaar aangesloten bij NL-Term.

TiNT 2014 is helaas vol.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over de TiNT-dag, dan kunt u deze mailen naar steunpunt@let.vu.nl. Gelieve geen contact opnemen met de Taalunie, want de organisatie ligt bij het Steunpunt.

29 oktober 2014