TST-organisaties

Er zijn veel organisaties actief in de taal- en spraaktechnologie. Onder 'meer lezen' vindt u een kleine selectie uit Nederland en België.

@mire
BE — bedrijf
Helpt organisaties bij het beheren en het beschikbaar maken van digatale gegevens.

*TALO
NL, Bussum — bedrijf
Gespecialiseerd in ontwikkeling van taaltechnologie voor woordafbreking en spelling.

904LABS
NL, Amsterdam — bedrijf
Ontwikkelaar van de 904LABS zelflerende zoekmachine voor e-commerce. 

Acapela Group SA
BE, Mons — bedrijf
Gespecialiseerd in taal-naar-spraaktoepassingen in ongeveer 30 talen.

Actonomy NV
BE, Gent — bedrijf
Gespecialiseerd in rekruteringssoftware. Actonomy ontwikkelde een zoekmachine die via semantische analyse kandidaten en vacatures matcht.

Advanced Bionics
BE, Zellik — bedrijf
Ontwikkelt geavanceerde technologie (cochleaire implantaten) voor het herstellen van het gehoor bij doven.

Agentschap Innoveren en Ondernemen (IWT)
BE, Brussel — overheid
Overheidsagentschap voor de ondersteuning van technologische innovatieprojecten in Vlaanderen.

Alcatel-Lucent Bell (ALU)
BE, Antwerpen — bedrijf
Internationale leverancier van oplossingen op het gebied van (tele)communicatie. Spraakherkenning en spraaksynthese spelen een rol in diverse producten van Alcatel-Lucent.

Artificial Solutions BV
NL, Utrecht — bedrijf
Gespecialiseerd in natuurlijketaalinteractie, een vorm van kunstmatige intelligentie die toelaat dat mensen op een natuurlijke manier communiceren met applicaties en toestellen met spraak, tekst, aanrakingen of gebaren.

AskNow Solutions
NL, Tilburg — bedrijf
Ontwikkelt en vermarkt software die een website slimmer en persoonlijker maakt, gebruikmakend van technologieën zoals kunstmatige intelligentie, natuurlijketaaltechnologie, semantiek en information retrieval.

Audio-Visual Signal Processing, Vrije Universiteit Brussel  (AVSP)
BE, Brussel — kennisinstelling
Onderzoeksgroep van het departement Elektronica en Informatica (ETRO) van de Vrije Universiteit Brussel. Er wordt o.a. onderzoek verricht i.v.m. (audiovisual) text to speech synthesis. 

AVT Benelux (AVT)
NL, Heemstede — bedrijf
Leverancier van oplossingen, training en begeleiding op het gebied van digitaal dicteren en spraakherkenning op de pc.

Axendo
NL, Leusden — bedrijf
Ontwikkelt websites, webapplicaties, mobiele apps en interactieve installaties. Axendo heeft ook aandacht voor toegankelijke websites en taal- en spraaktechnologische oplossingen die lezen gemakkelijker maken.

Babbage Institute for Knowledge and Information Technology (BIKIT)
BE, Gent — kennisinstelling
Dit instituut richt zich op de overdracht en integratie van kennis- en informatietechnologie.

CARP Language Technology
NL, Deventer — bedrijf
Gespecialiseerd in taaltechnologische oplossingen om op basis van natuurlijke taal (meertalig) relevante informatie uit tekst(velden) te kunnen halen.

Cedere
NL, Deventer — bedrijf
Levert producten voor spraakherkenning en dicteren.

Center for Language Studies, Radboud university (CLS)
NL, Nijmegen — kennisinstelling
CLS houdt zich op het gebied van TST bezig met het ontwikkelen van computationale methodes voor het begrijpen en het produceren van tekst en spraak. 

Center for Processing Speech and Images, KU Leuven (ESAT-PSI)
BE, Leuven — kennisinstelling
Onderzoekseenheid binnen het Departement Elektrotechniek (ESAT) van de Katholieke Universiteit Leuven. Het onderzoek is vooral gericht op spraakherkenning en haar toepassingen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een eigen ontwikkelde spraakherkenner voor continue spraak met grote woordenschat.

Centre for Language and Speech Technology, Radboud university (CLST)
NL, Nijmegen — kennisinstelling
Fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van de taal- en spraaktechnologie.

Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek, UAntwerpen (CLiPS)
BE, Antwerpen — kennisinstelling
Verricht onderzoek naar Nederlandse (corpus)taalkunde, (computationele) psycholinguïstiek, computerlinguïstiek en taaltechnologie.

Centrum voor ComputerLinguïstiek, KU Leuven (CCL)
BE, Leuven — kennisinstelling
Legt zich toe op onderzoek in formele en computationele taalkunde en op de toepassing ervan in systemen voor natuurlijke taalverwerking.

Centrum voor Telematica en Informatietechnologie, UT (CTIT)
NL, Enschede — kennisinstelling
Interfacultaire en multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de Universiteit Twente, actief op het vlak van telematica en informatietechnologie.

Centrum voor Toegepaste Linguïstiek, UHasselt (CTL)
BE, Diepenbeek — kennisinstelling
Een aantal belangrijke onderzoeksdomeinen van dit instituut zijn verbale en non-verbale communicatie en de didactiek van het vreemde-taalonderwijs, waarbij aandacht wordt besteed aan het multimediale aspect van taalonderwijs.

Centrum voor Vaktaal en Communicatie (CVC)
BE, Brussel — kennisinstelling
Onderzoekscentrum voor vaktalige communicatie, terminologie en taaltechnologie, aan het Departement Toegepaste Taalkunde van de Erasmushogeschool Brussel. Op het vlak van taaltechnologie richt het CVC zich onder meer op meertalig terminologiebeheer, kennismodellering, vertaaltechnologie en meertalige lexicons.

Cochlear Benelux
BE, Mechelen — bedrijf
Leverancier van cochleaire implantaten op de markt. Dit zijn elektronische prothesen voor dove en gehoorgestoorde patiënten waarbij gebruik wordt gemaakt van spraakherkenning.

Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN)
NL, Groningen — vereniging / bond
Er wordt jaarlijks een CLIN-conferentie georganiseerd rond computerlinguïstiek.

Comsys
NL, Rotterdam — bedrijf
Gespecialiseerd in klantenservicesoftware en Comsys heeft de Voice Responsetechnologie in Nederland geïntroduceerd.

Contrastive Grammar Research Group Onderzoeksgroep (ContraGram)
BE, Gent — kennisinstelling
Samenwerkingsverband tussen de vakgroepen Engels, Frans en Nederlands van de Universiteit Gent. ContraGram werkt aan het CVW, een volledig contrastief valentiewoordenboek van de 500 meest frequente werkwoorden in de drie talen. Binnen de wereld van de automatische taalverwerking bestaat een grote nood aan uitgebreide en betrouwbare lexicale gegevensbestanden. Het CVW kan worden omgevormd om als component van dergelijke systemen te functioneren.

Crosslang
BE, Gentbrugge — bedrijf
Gespecialiseerd in in vertaaltechnologie en procesautomatisering.

Data Archiving and Networked Services (DANS)
NL, Den Haag — kennisinstelling
Nationale organisatie voor opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen.

Dedicon
NL, Grave — bedrijf
Specialist in het produceren en leveren van alternatieve leesvormen (gesproken boeken, brailleboeken, etc.) van bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en (school)boeken, voor iedereen met een leesbeperking.

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
BE, Brussel — overheid
Het EWI wil ondernemerschap, creativiteit en innovatie stimuleren. Binnen het beleidsdomein treedt het op als coördinator en doet het aan beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

Department of Data Science and Knowledge Engineering (DKE)
NL, Maastricht — kennisinstelling
Op het gebied van TST houdt DKE zich o.a. bezig met data maining, waarbij de nadruk ligt op machine learning. 

dhaxley TRANSLATIONS
BE, Herentals — bedrijf
Actief op het domein van vertaaldiensten, vertaaltechnologieën, vertaalgeheugens en terminologielijsten.

Dialogica
NL, Amsterdam — bedrijf
Leverancier van software voor dicteren en transcriptie.

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud university
NL, Nijmegen — kennisinstelling
Een universitair onderzoekscentrum dat onderzoek doet naar hersenen, cognitie en gedrag.

E-DEO NV
BE, Erembodegem — bedrijf
Leverancier van TST-software en -services i.v.m. digitaal dicteren, spraakherkenning en vertaalservice.

Electronica en Informatiesystemen, Universiteit Gent (ELIS)
BE, Gent — kennisinstelling
Doet onderzoek i.v.m. machine learning, information retrieval,  exploratory data mining, ...

European Research Council (ERC)
BE — agentschap
The main goal of the European Research Council is to encourage high quality research in Europe through competitive funding.

ETV.nl
NL — stichting
Stichting Expertisecentrum ETV.nl realiseert educatieve en multimediale oefen- en instructieprogramma's voor laagopgeleiden.

Expertise centre for Digital Media - Universiteit Hasselt (EDM)
BE, Diepenbeek — Kennisinstelling
Richt zich op twee onderzoeksgebieden: visual computing en human-computer interaction. 

Explio
BE, Sint-Denijs-Westrem — bedrijf
Servicecentrum voor ontwikkeling, implementatie en realisatie van e-learning in onderwijs en bedrijven.

Fluency
NL, Amsterdam — bedrijf
Maakt tekst-naar-spraaksoftware voor het Nederlands en het Fries.

Focal Meditech
NL, Tilburg — bedrijf
Ontwikkelt technologie ten behoeve van de zelfredzaamheid. Op het gebied van TST houdt Focal zich bezig met omgevingsbediening en ondersteunde communicatie.

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
BE, Brussel — overheid
Stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Hiertoe financiert FWO excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten.

G2 Speech
NL, Nuenen  en BE, Leuven — bedrijf
Expert op het gebied van digitaal dicteren, spraakherkenning en workflowmanagement.

GridLine
NL, Amsterdam — bedrijf
Specialist op het gebied van taal- en zoekoplossingen. 

Group 2000 Nederland
NL, Almelo — bedrijf
Gespecialiseerd in Lawful Interception Solutions, Data Retention Solutions en  Intelligence Services.

Institute for Computing and Information Sciences, Radboud University (ICIS)
NL, Nijmegen — kennisinstelling
ICIS heeft als missie de analyse en de ontwikkeling van computergebaseerde systemen verbeteren, door op wiskunde gefundeerde theorieën, methodes en applicaties te gebruiken.

Institute for Logic, Language and Computation, Universiteit van Amsterdam (ILLC)
NL, Amsterdam — kennisinstelling
Interdisciplinair onderzoekinstituut van de Universiteit van Amsterdam waarin drie faculteiten participeren. Het centrale onderzoeksterrein van het ILLC is de studie van fundamentele principes van codering, transmissie en verwerking van informatie. De nadruk ligt op natuurlijke en formele talen, maar ook andere informatiedragers worden bestudeerd, zoals afbeeldingen en muziek.

Institute for Programming research and Algorithmics (IPA)
NL, Eindhoven — kennisinstelling
Het hoofddoel van het IPA is onderzoekers opleiden op het gebied van programmeeronderzoek en algoritmen. Dit gebied omvat: de bestudering en ontwikkeling van formalismen, methoden en technieken voor het ontwerpen, analyseren en construeren van softwaresystemen en -onderdelen.

Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)
NL, Leiden — kennisinstelling
In 1967 opgericht om met behulp van moderne technieken de totale Nederlandse woordenschat in kaart te brengen.

Interactive Intelligence Group, TU Delft
NL, Delft — kennisinstelling
Streeft ernaar om een empathisch vermogen in te bouwen in een programma. Hierbij worden vier onderzoeksgebieden gecombineerd: perceptual intelligence, computational intelligence, user-centred design en agent-based reasoning.

Interfacultair Instituut voor Levende Talen, KU Leuven (ILT)
BE, Leuven — kennisinstelling
Verleent taalservice aan de faculteiten, instituten en diensten die erom verzoeken. Binnen het domein van de taaltechnologie is het ILT vooral actief in de ontwikkeling van multimedia-leermateriaal voor taalonderwijs. Een voorbeeld hiervan is de website NedBox om Nederlands te oefenen. 

Irion Technologies
NL, Delft — bedrijf
Bouwt kennis- en informatiesystemen, die gebruik maken van taaltechnologie.

Jabbla
BE, Gent — bedrijf
Is een spin-off van het ELIS Spraaklaboratorium van de Universiteit Gent. Jabbla ontwerpt geavanceerde hulpmiddelen die een communicatiehandicap overbruggen en communicatievaardigheden helpen verbeteren.

Kamelego vzw
BE, Groot-Bijgaarden — vereniging / bond
Uitgever van aangepaste kranten voor blinden en slechtzienden, zoals de Audiokrant.

Kenniscentrum hulpmiddelen (KOC)
BE, Brussel — overheid
Verspreidt informatie over hulpmiddelen voor personen met een handicap., meer bepaald een taal-, spraak- of stemstoornis.

Knowledge and Expertise Centre for Intelligent Data Analysis (Kecida)
NL, Den Haag — kennisinstelling
Richt zich op technieken voor intelligente data-analyse om essentiële informatie te halen uit grote hoeveelheden digitale gegevens.

Knowledge Concepts
NL, Boxtel — bedrijf
Ontwikkelt technologieën om documentmanagement te verbeteren zodat relevante informatie sneller teruggevonden kan worden. 

Laboratorium Artificiële Intelligentie, VU Brussel (AI-Lab)
BE, Brussel — kennisinstelling
Bouwt kunstmatige systemen om verschillende aspecten van intelligentie te onderzoeken.

Leerstoelgroep Fonetische Wetenschappen, Uni A'dam (IFA)
NL, Amsterdam — kennisinstelling
Maakt deel uit van de afdeling Taal en Literatuur van de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Het IFA richt haar onderzoeksactiviteiten voornamelijk op spraakanalyse (perceptie en technologie) en spraakcommunicatie (ontwikkeling en pathologie).

Legal Intelligence
NL, Rotterdam — bedrijf
Actief in de ontsluiting van juridische bronnen. Legal Intelligence heeft de afgelopen jaren eveneens speciale zoekportalen geïntroduceerd voor de fiscale markt en de overheidssector.

Leiden University Centre for Linguistics (LUCL)
NL, Leiden — kennisinstelling
Bestudeert de linuïstische diversiteit vanuit verschillende theoretische perspectieven. Het LUCL is opgedeeld in een aantal onderzoeksclusters. Van belang voor de taal- en spraaktechnologie zijn de clusters 'syntax-semantics interface' voor wat betreft de computationele taalkunde en 'forms and functions of prosody' voor de experimentele fonetiek en spraaktechnologie.

Lexima
NL, Leusden — bedrijf
Levert een breed assortiment aan TST-producten die kinderen en volwassenen met lees- of schrijfproblemen ondersteunen bij lezen en leren.

Linguistic Systems
NL, Nijmegen — bedrijf
Leverancier van vertaalhulpmiddelen ontwikkelaar van software voor automatisch vertalen. Het belangrijkste product van Linguistic Systems is Euroglot, een meertalig conceptueel vertaalsysteem dat beschikbaar is in de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. 

Lingvistica
NL, Dongen — bedrijf
Ontwikkelt en vermarkt vertaalprogrammatuur, leerprogramma's en woordenboeken op maat. Lingvistica is gespecialiseerd in elektronische hulpmiddelen voor de automatische verwerking van tekst en spraak.

Live Presence
NL, Amsterdam — bedrijf
Ontwerpt en ontwikkelt innovatieve chat-toepassingen, waarbij een computer als gesprekspartner optreedt.

Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek (MPI)
NL, Nijmegen — kennisinstelling
Is een van de instituten van het Duitse Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Het MPI verricht fundamenteel onderzoek naar de mentale processen die een rol spelen bij het produceren, begrijpen en verwerven van taal. Ook de relatie tussen taal, denken en cultuur wordt onderzocht. Het MPI beheert verschillende taaldatabanken, zoals IMDI-corpora, het CELEX-lexicon, en de Fromkin speech error database.

Metamatter
NL — bedrijf
Gespecialiseerd in semantische technologie. Metamatter heeft als doel de efficiëntie en de flexibiliteit van het organisatieproces en het informatiesysteem van bedrijven te verbeteren.

Natlanco
BE, Gent — bedrijf
Ontwikkelt natuurlijketaal-, natuurlijkedialoog- en spraaksoftware en taal-, dialoog- en spraakmodellen.

Nederlandse Organisatie voor Taal- & Spraaktechnologie (NOTaS)
NL, Nijmegen — vereniging / bond
Deze stichting heeft tot doel de toepassing van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie (TST) te stimuleren.

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO)
NL, Delft — kennisinstelling
Onafhankelijke kennisorganisatie voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
NL, Den Haag — overheid
Financiert onderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma's.

Nederlandse Taalunie
NL, Den Haag — overheid
Beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De activiteiten van de Taalunie strekken zich uit over diverse domeinen: de Nederlandse taal als zodanig, onderwijs in en van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied, Nederlandstalige literatuur en lezen. taal- en spraaktechnologie,...

Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen (NFW)
NL, Amsterdam — vereniging / bond
Streeft naar het bevorderen van fonetisch onderzoek en zijn toepassingen, het uitwisselen van informatie, en het stimuleren van samenwerking. De vereniging organiseert jaarlijks twee reguliere bijeenkomsten: in de zomer een themadag (een serie lezingen over een specifiek onderwerp); in de winter de Dag van de Fonetiek (met lezingen over lopend onderzoek). Op de Dag van de Fonetiek zijn ook bijdragen over spraaktechnologie welkom.

Netherlands Research School for Information and Knowledge Systems (SIKS)
NL, Utrecht — kennisinstelling
Een netwerkinstituut waarin meer dan 450 onderzoekers en doctoraatstudenten van 11 verschillende universiteiten samenwerken.

Noldus Information Technology (Noldus)
NL, Wageningen — bedrijf
Ontwikkelt, commercialiseert en ondersteunt professionele software en instrumentene voor onderzoek naar menselijk en dierlijk gedrag.

Nuance
BE, Merelbeke — bedrijf
Is wereldwijd actief op het gebied van spraak- en beeldtechnologie voor de zakenwereld en eindgebruikers. 

Océ Technologies
NL, Venlo — bedrijf
Hoofdvestiging van Océ, een bedrijf dat zich bezighoudt met het adviseren over en het verkopen en onderhouden van apparaten, materialen en diensten met betrekking tot het (re)produceren en beheren van document- en informatiestromen.

Onderzoeksgroep Document Architecturen (DocArch)
BE, Leuven — kennisinstelling
Deze onderzoeksgroep van van de Katholieke Universiteit Leuven verricht onderzoek op het vlak van informatiestructuren en toegankelijkheid van informatie.

OpenTaal
NL — vereniging / bond
Community die de Nederlandse spellingcontrole en grammaticacontrole voor open source ontwikkelt en onderhoudt.

OpenTaal
NL — vereniging / bond
Community die de Nederlandse spellingcontrole en grammaticacontrole voor open source ontwikkelt en onderhoudt.

OptiSpeech
NL, Almere — bedrijf
Gespecialiseerd in (semi-)automatisch ondertitelen.

ParaBotS
NL, Amsterdam — bedrijf
Gespecialiseerd in informatie-extractie, text mining en zoeken op het web met behulp van de modernste technieken op gebied van natuurlijke taalverwerking.

Prime Vision
NL, Delft — bedrijf
Prime Vision levert complexe softwareoplossingen aan logistieke dienstverleners.

Prompt! Spraaktoepassingen
BE, Dilbeek — bedrijf
Onafhankelijke B2B-dienstenleverancier op het gebied van spraakgestuurde telefoontoepassingen.

QBMT
BE, Oostende — bedrijf
Heeft de software voor de zorgrobot ZORA ontwikkeld.

Readspeaker
NL, Huis ter Heide — bedrijf
Biedt tekst-naar-spraakoplossingen voor aanbieders van content. Alle varianten zijn webgebaseerd en inclusief hosting, onderhoud en support.

Research Group Human Media Interaction (HMI)
NL, Enschede — kennisinstelling
Op het gebied van taal- en spraaktechnologie doet de HMI-groep onder meer onderzoek naar multimodale dialoogsystemen ter ondersteuning van de interactie tussen mensen en conversationele agenten in natuurlijke taal; systemen voor informatie-extractie uit documenten ten behoeve van textuele, meertalige en/of multimodale information retrieval; transcriptie van Nederlandse spraak; taalmodellering; sprekeridentificatie; emotiedetectie; dialooganalyse; corpusbewerking; text-naar-spraaksystemen. 

Research School of Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN)
NL, Groningen — kennisinstelling
Stimulates and integrates education and fundamental research on the neurobiological bases of behavioral and cognitive events.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
NL, Den Haag — overheid
Stimuleert Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Signal and Image Centre, Royal Military Academy (SIC)
BE — overheid
Ontwikkelt tools en methodes om problemen op te lossen i.v.m. audiosignalen en in het bijzonder i.v.m. spraaksignalen.

SDL International Belgium (SDL-Trados)
BE, Leuven — bedrijf
Levert oplossingen voor meertalig informatiemanagement, van localisatiediensten tot technologieën.

Seajas
NL, Den Haag — bedrijf
Aanbieder van opensourcesoftware voor data-extractie en data-analyse. 

Sempre Sole
NL, Nieuw-Vennep — bedrijf
Gespecialiseerd in (semi-)automatische ondertiteling.

Sensotec
NL, Jabbeke — bedrijf
Ontwikkelt, produceert en verdeelt hoogtechnologische hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden en mensen met lees- en leerproblemen.

Sentient Information Systems
NL, Amsterdam — bedrijf
Gespecialiseerd in datamining en business intelligence.

Smartspoken
BE, Heverlee — bedrijf
Gespecialiseerd in zoeksystemen op basis van natuurlijke taal.

Syn-Tactic
NL, Venlo — bedrijf
Actief op het gebied van taxonomie, terminologiebeheer, terminologie-extractie en machinevertaling

Telecats
NL, Enschede — bedrijf
Ontwikkelt en implementeert oplossingen om de afhandeling van telefoongesprekken geheel of gedeeltelijk te automatiseren.

Telelingua
BE — bedrijf
Leverancier van vertaalgeheugens, tools voor terminologiebeheer, QA-tools en lokalisatietools.

Textgain
BE, Antwerpen — bedrijf
Levert webservices voor voorspellende tekstanalyse.

Textkernel
NL, Amsterdam — bedrijf
Gespecialiseerd in informatie-extractie, document understanding, web mining en semantisch zoeken & matchen in de HR-branche.

Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC)
NL, Tilburg — kennisinstelling
Het TiCC is binnen het onderzoeksprogramma actief op de volgende gebieden: automatisch vertalen, word sense ambiguation, tekstanalyse, tekstcorrectie, ...

TM7
NL, Deventer — bedrijf
Actief op het gebied van automatisch samenvatten, automatische classificatie, anonimiseren, sentiment bepalen etc.

User Centered Engineering Group, TU/e (UCE)
NL, Eindhoven — kennisinstelling
De onderzoeksmissie van de UCE is om nieuwe interactieconcepten voor mens-machine-interactie te ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren.

Utrecht Instituut voor Linguïstiek OTS. Universiteit Utrecht (UiL OTS)
NL, Utrecht — kennisinstelling
Richt de aandacht op het menselijke taal- en spraaksysteem en het gebruik daarvan. Binnen het UiL OTS is de groep Computertaalkunde actief op het gebied van de taal- en spraaktechnologie.

Van Dale Lexicografie (Van Dale)
NL, Utrecht — bedrijf
Onafhankelijke uitgever van woordenboeken en maakt deel uit van de Veen Bosch & Keuning Uitgevers.

Voxtron NV
BE, Temse — bedrijf
Wereldwijde groep die actief is in de telecommunicatie. Voxtron heeft een ruime ervaring inzake het ontwikkelen, implementeren, installeren en onderhouden van Interactive Voice Response (IVR) applicaties.

WiseGuys
NL, Eindhoven — bedrijf
Ontwikkelt spider- en zoektechnologie en heeft ervaring met het ontwikkelen van webcrawlers, zoekmachines, verwerking van natuurlijke taal, informatie-extractie.

WizeNoze
NL, Amsterdam — bedrijf
Ontwikkelt technologie waarmee kinderen op een kindvriendelijke manier toegang kunnen krijgen tot inhoud, bv. de Junior Zoekmachine en een content editor waarmee teksten omgezet kunnen worden in een tekst met kindvriendelijke bewoordingen.

Yamagata Europa
BE — bedrijf
Houdt zich bezig met machinevertaling van technische en commerciële documentatie.

ZyLAB Europe
NL, Amsterdam — bedrijf
Ontwikkelt modulaire eDiscovery en Intelligent Information Governancetechnologie.

 

3 mei 2016