Variatie in het Nederlands en andere talen

Wat verstaan wij onder Nederlands?

De Taalunie hanteert het Nederlands als paraplubegrip waaronder alle variëteiten van onze taal vallen. Dit kunnen variëteiten binnen het Standaardnederlands zijn, maar ook tussentalige vormen, sociolecten en dialecten bijvoorbeeld.

Standaardnederlands

De Taalunie zet in de eerste plaats in op het Standaardnederlands, omdat dat de taal is die we delen in alle landen waar het Nederlands een officiële status heeft. Dankzij het Standaardnederlands kunnen we elkaar optimaal verstaan en vergroten we onze Nederlandstalige markt.

Variatie binnen de standaardtaal

Het Nederlands-Nederlands en het Belgisch-Nederlands worden als variëteiten van het Standaardnederlands steeds beter beschreven, in zowel woordenboeken als grammatica’s.

Voor het Surinaams-Nederlands en het Caribisch-Nederlands moeten bijkomende inspanningen worden geleverd. Sinds 2005 worden er ook Surinaams- en Caribisch-Nederlandse woorden opgenomen in de Woordenlijst Nederlandse Taal en het Groene Boekje, en in 2015 is deze verzameling nog verder uitgebreid.

Andere variëteiten in het Nederlands en andere talen

Om ook andere variëteiten van het Nederlands en aanverwante talen te ondersteunen, verbindt de Taalunie partijen met elkaar die hun taal willen beschrijven en beschikbaar stellen en organisaties die hiervoor de infrastructuur kunnen bieden. De expertise en de infrastructuur die voor het Standaardnederlands zijn opgebouwd, kunnen zo ook worden benut voor dialecten van het Nederlands en aan het Nederlands verwante talen, zoals het Fries en andere in Nederland erkende regionale talen. Contactpersonen:

Contactpersonen: Corrien Blom en Folkert de Vriend

Meer informatie: 

Partners:

15 november 2018