VertalersVakschool

Logo Vertalersvakschool

De VertalersVakschool leidt op tot literair vertaler. Het Nederlandse onderwijs kent verschillende academische vertaalopleidingen en daarnaast incidentele cursussen waarin literair vertalen aan bod komt.

Het gaat meestal om voltijdse dagopleidingen. Buiten de universiteiten biedt alleen de VertalersVakschool de mogelijkheid om zich gedurende een langere periode achtereen in het vak van literair vertaler te bekwamen. De school is door de literaire vertalers zelf opgericht, om de kennis van de huidige generatie vertalers door te geven aan een nieuwe lichting. Ons uitgangspunt is praktisch: literair en ambachtelijk zijn de trefwoorden.

Studieprogramma

De 2-jarige deeltijdopleiding tot literair vertaler Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch of Spaans bestaat uit een basisjaar en een meesterjaar. Een studiejaar bestaat uit drie trimesters van acht weken en drie aparte symposia op zaterdagen. Het eerste jaar wordt afgesloten met een grondige evaluatie en een bindend advies. Na het tweede jaar te hebben afgerond ontvangt de student het certificaat. Voor de meest getalenteerde studenten zijn er werkbeurzen, ter beschikking gesteld door het Nederlands Letterenfonds, om met individuele begeleiding van een ervaren vertaler aan een lange vertaling te werken.

Locatie

De lessen van de VertalersVakschool worden gegeven in D'Witte Lelie, Herengracht 274 te Amsterdam. Alle lessen worden op vrijdagavond gegeven, tussen 18.30 uur en 22.30 uur.

Alumni

Voor de inmiddels meer dan honderd alumni is er een actieve vereniging, die de belangen van de afgestudeerde vertalers behartigt en enige malen per jaar bijeenkomsten organiseert.  

18 mei 2015