Over de auteurs

Informatie over de auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan VON-cahier 1:

J.A. Dautzenberg  (1944-2009) studeerde Nederlands aan de universiteit van Nijmegen en was tot 2006 parttime werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs; daarnaast werkte hij tot 1996 als recensent voor de Volkskrant.

Sinds 1991 was hij medewerker van het Lexicon van Literaire Werken en sinds 2001 redacteur van Boekdelen essays (voorheen Uitgelezen).

Hij publiceerde artikelen over onder meer verhaaltheorie, sciencefiction, (literatuur)onderwijs en tal van moderne schrijvers.

Voor het onderwijs schreef hij Nederlandse literatuur: geschiedenis, bloemlezing en theorie (Den Bosch 1989), Nederlandse literatuur: beknopte versie (Den Bosch 1993), Literatuur: geschiedenis en leesdossier (Den Bosch 1999; uitgebreid in 2004; een geheel herziene editie zal in 2009 verschijnen).


Joop Dirksen (1949) studeerde Nederlands in Nijmegen. Hij is werkzaam als leraar aan het Pleincollege Eckart in Eindhoven. In 1995 promoveerde hij aan de Universiteit Nijmegen op het proefschrift Lezers, literatuur en literatuuronderwijs.

Hij is voorzitter van de Stichting Promotie Literatuuronderwijs.

Hij is auteur van Handboek Leesdossier en van de literatuurmethode Dossier Lezen en medeauteur van Literatuur en Fictie; recent ontwikkelde hij de methode Leesadviezen.nl

Hij publiceerde o.a. in  Tsjip/Letteren, Hollands Maandblad, Moer, Vonk en Spiegel

 • Correspondentieadres: Koning Markweg 27 5625 EX Eindhoven
 • E-mail:  jagdirksen[at]prettel.nl
   

Hans Goosen (1949) studeerde aan de Katholieke Leergangen in Tilburg.

Hij is leraar Nederlands op het St.-Odulphuslyceum in Tilburg en vakdidacticus op de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg.

Hij was als lid van de Vakontwikkelgroep Nederlands betrokken bij de voorstellen voor de nieuwe examenprogramma's voor de Tweede Fase. Hij is medeauteur van de methode Taaldomein 2e fase havo en vwo. Als projectleider van het netwerk van OMO-docenten Nederlands richtte hij zich op de invoering van het schrijfdossier en het nieuwe schoolexamen gedocumenteerd schrijven.

Hij publiceerde o.a. in Moer en Levende Talen Tijdschrift.

 • Correspondentieadres: De Wouwer 8, 5052 VM Goirle
 • E-mail: h.goosen[at]home.nl
   

Tanja Janssen (1958) studeerde Nederlands in Leiden.

Zij is werkzaam als onderzoeker bij het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte zij als taalonderzoeker bij het SCO-Kohnstamm Instituut, aan dezelfde universiteit. In 1998 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Literatuuronderwijs bij benadering.

Zij publiceerde onder andere over vaardigheden voor zelfstandig leren, over creatief en zakelijk schrijven, en over het leren interpreteren van literaire teksten binnen het literatuuronderwijs. Voor recente publicaties zie: http://www.ilo.uva.nl/homepages/tanja/

 • Correspondentieadres: Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam, Spinozastraat 55, 1018 HJ Amsterdam.
 • E-mail: T.M. Janssen[at]uva.nl

 


Helma van Lierop-Debrauwer  (1955) studeerde Nederlands in Nijmegen. Sinds 1985 is zij werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. Van 1985 tot 1990 werkte zij daar als wetenschappelijk assistente aan een dissertatie over de rol van het gezin in de literaire socialisatie van jonge kinderen. Na haar promotie in 1990 bleef zij als universitair docente verbonden aan deze universiteit en gaf zij colleges Literatuurwetenschap, Literaire socialisatie, Adolescentenliteratuur en Kinder- en Jeugdliteratuur. Daarnaast verrichtte ze onderzoek op deze gebieden.

In 2001 werd zij benoemd tot gewoon hoogleraar Kinder- en jeugdliteratuur. Drie jaar daarvoor was zij al voor een dag in de week aangesteld als bijzonder hoogleraar Kinder- en jeugdliteratuur aan de Universiteit Leiden (de Annie M.G. Schmidtleerstoel).

Zij is vice-voorzitter van IBBY-Nederland en redacteur van het tijdschrift Literatuur zonder leeftijd.

 


Hubert Slings (1967) studeerde Nederlands in Leiden. In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Toekomst voor de Middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs. Sindsdien houdt hij zich bezig met (onderwijs)beleidsadvies, literatuurdidactiek en cultuureducatie.

Vanaf 2005 is hij betrokken bij de ontwikkeling van de historische en culturele canon van Nederland, sinds 2007 als directeur van stichting entoen.nu. Voorts is hij hoofdredacteur van www.literatuurgeschiedenis.nl, www.bijbelencultuur.nl, www.entoen.nu en de schooleditiereeks Tekst in Context.

 • Correspondentieadres: Berkengaarde 18, 2742 TS Waddinxveen.
 • E-mail: hubert[at]slings.nu

 


Theo Witte (1952) studeerde Nederlands in Groningen. Hij is werkzaam als onderzoeker en vakdidacticus bij het Universitair Onderwijscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 hoopt hij te kunnen promoveren op het proefschrift Het oog van de meester.

Hij was lid van de Vakontwikkelgroep Nederlands en projectleider van het netwerk Geïntegreerd Literatuuronderwijs. Op dit moment is hij betrokken bij de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn Taal. Hij publiceerde onder andere over de kwaliteit van schoolboeken, de integratie van moedertaal- en NT2-onderwijs, schrijfvaardigheidsdidactiek, het literatuuronderwijs en de literaire ontwikkeling van adolescenten.

 • Correspondentieadres: Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG), Rijksuniversiteit Groningen, Landleven 1, 9747 AD  Groningen
 • E-mail: t.c.h.witte[at]rug.nl

 

23 mei 2014