Vragen over de Woordenlijst.org

Wat is er veranderd aan Woordenlijst.org? Waar vind ik aanvullende informatie? Alles over de nieuwe Woordenlijst.org

 

 

U hebt gelijk dat wij in het algemeen streven naar een zo groot mogelijke eenduidigheid. U hebt ook gelijk dat de tussenklank -s een uitzondering op het bovengenoemde principe lijkt te vormen.

De reden voor het toelaten van dubbelvormen, is dat dit geen louter spellingprobleem betreft (d.w.z. een conventionele afspraak over hoe we taal, dat in eerste instantie een gesproken fenomeen is, in schrift weergeven), maar in de eerste plaats een woordvormingsprobleem. Anders gezegd: een deel van de taalgemeenschap gebruikt een verbuigings-s tussen de delen van de samenstelling en een ander deel van de taalgemeenschap gebruikt die niet. De vorm zonder -s- komt veel meer voor in de noordelijke gewesten van Nederland, de vorm met -s- is vaker te horen in het zuiden van Nederland en in België. In België is de vorm met -s- vaak de meest voorkomende vorm.

De Commissie Spelling hanteert de regel dat wie op de grens van de delen in zulke samenstellingen de klank -s- hoort, die ook moet kunnen schrijven en wie hem niet hoort niet door de spellingregels mag worden gedwongen die toch te schrijven. Er is tussen beide vormen geen statusverschil. Er bestaat dus geen voorkeurvorm. U vindt hierover informatie in de Leidraad met de spellingregels. Zie: http://woordenlijst.org/leidraad/10/1#r10a.

Binnenkort komt er een OpenSearch API op de Woordenlijst.org en organiseren we een hackathon zodat zoekgereedschappen voor Firefox, Chrome, Safari, IE, LibreOffice, OpenOffice, Office, Thunderbird en Outlook ontwikkeld kunnen worden.

U vindt deze informatie onder de knop ‘details’.  Wanneer u een woord opzoekt, klikt u deze knop aan, waarna extra informatie over het woord verschijnt.

Hieraan wordt gewerkt. We zullen dit binnenkort weer aanbieden, zodat u meerdere woorden krijgt te zien bij het opzoeken.

De 187.000 meest voorkomende woorden vind je terug in de Woordenlijst.org.

Er is één officiële Woordenlijst Nederlandse taal. Die is online raadpleegbaar en een relevante selectie eruit is in het Groene Boekje afgedrukt.

Tot nu toe werd de Woordenlijst één keer in de tien jaar geactualiseerd. Voortaan zal de Woordenlijst regelmatig worden aangevuld met nieuwe woorden.

21 oktober 2015