Wat is terminologie?

Terminologie gaat om het gebruik van en de studie naar termen. Termen zijn woorden of woordgroepen die worden gebruikt om concepten van een specifiek kennisgebied uit te drukken. Termen worden per definitie gebruikt door kenners, door vakspecialisten. Een concept is een 'abstract stukje kennis', afgeleid uit typische eigenschappen of kenmerken van objecten, relaties of entiteiten.

We hebben ook een uitgebreidere definitie van terminologie.

Aanbevelingen voor terminologie

De CEOV (conferentie van Europese Overheidsvertaaldiensten) wil met deze "Aanbevelingen" de fundamenten leggen voor een internationale samenwerking op het vlak van terminologie. Een dergelijke samenwerking is tegenwoordig noodzakelijk door de exponentiële stijging van gespecialiseerde woordenschat. De "Aanbevelingen" zijn kort samengevat het resultaat van jarenlange ervaring van verschillende overheidsdiensten. We reiken in deze "Aanbevelingen" enkele terminologische principes aan en geven een model van een terminologiefiche. Als deze principes en model in acht worden genomen, is de kwaliteit van elke tekst in welke dienst dan ook gewaarborgd.

Download de aanbevelingen (PDF, 655 kB).

Veelgestelde vragen

Ja. Iate, de voormalige termenbank van de Europese Unie is vrij consulteerbaar. Ook wij van het Steunpunt hebben enkele online termenlijsten beschikbaar.

Ja. Er zijn verschillende tools op de markt om een termenbank op te zetten en te onderhouden.

Ja. Een overzicht vind je in de agenda. De agenda wordt regelmatig bijgewerkt.

  • Multinationale bedrijven, bv. Microsoft, doen vaak aan terminologie.
  • Universiteiten of hogescholen hebben vaak een vakgroep terminologie.
  • Vertaalbureaus of ESP's doen vaak impliciet of expliciet aan terminologie.
  • Overheidskoepels willen de terminologie stimuleren door het samenbrengen en subsidiëren van de verschillende belanghebbende. De Nederlandse Taalunie is hiervan een voorbeeld. De Taalunie heeft het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie opgericht, dat onder andere deze website NedTerm.nl onderhoudt.

6 november 2012