Webcursus

Gratis online terminologische handleidingen

Wij bieden u de keus uit drie webcursussen: de Pavel-cursus, de cursus ad-hocterminologie en de cursus systematische terminologie. Welke cursus voor u op dit moment de geschikte is, hangt af van wat u zoekt.

 • De Pavel-tutorial
  Een internationaal gewaardeerde webcursus terminologiebeheer, die tevens als naslagwerk is te raadplegen. Grondig, maar vraagt wel tijd en doorzettingsvermogen.
 • Cursus ad-hocterminologie
  Feitelijk een stappenplan om incidenteel vaktermen mee te vertalen. De cursus kost weinig tijd en is ook als een serie tips op te vatten.
 • Cursus systematische terminologie
  Als u systematisch uw vertalingen wilt bijhouden om die opnieuw te kunnen gebruiken. Dit is feitelijk een aanvulling op de ad-hoccursus.
 • Terminology Starter Guide
  Een Engelstalige inleiding voor mensen die nieuw zijn op het gebied van de terminologie of die niet goed weten hoe ze terminologiebeheer moeten aanpakken.

 

16 september 2016