Website ERK Nederlands

Deze Taalunie-website helpt u om het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) beter te leren kennen. Aan de hand van voorbeelden van taken en van uitwerkingen door cursisten krijgt u een duidelijk beeld van de betekenis van de verschillende ERK-niveaus. De site is o.a. bedoeld voor docenten Nederlands aan anderstaligen.

Deze site is ontwikkeld voor docenten Nederlands aan anderstaligen, materiaalontwikkelaars, onderwijsondersteuners, beoordelaars, werkgevers en arbeidsbemiddelaars. De website bevat een voorbeelden- en oefenbank.

Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) biedt een instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven. Het wordt in toenemende gebruikt in zowel het vreemdetalenonderwijs als in het onderwijs Nederlands aan anderstaligen.

>>Bekijk de website ERK Nederlands

In 2001 publiceerde de Raad van Europa het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR of CEF). Doel van het CEFR was om taalniveaus voor moderne vreemde talen in Europa beter te kunnen vergelijken. Het initatief kadert in het Europese beleid om meertaligheid in Europa te bevorderen.

Bij de vaststelling van de profielen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) wordt ook gebruik gemaakt van het ERK. Lees hier meer over het CNaVT.

Bestel de publicatie over het ERK in het Nederlands.

7 november 2017