Zuid-Afrika

wereldbol

De Taalunie ondersteunt de neerlandistiek en het NVT-onderwijs  in Zuid-Afrika en Namibië via de reguliere financieringssystematiek voor universitaire afdelingen en docentenverenigingen.

Zo kunnen afdelingen en verenigingen onder andere lesmaterialen en literatuur aankopen, gastdocenten uitnodigen en investeren in onderzoeksprojecten. De Taalunie werkt samen met de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) en het Kaaps Forum voor Neerlandistiek (KFN). Dit zijn twee verenigingen van neerlandici in Zuid-Afrika.

In Zuid-Afrika en Namibië kan men Nederlandse taal- en letterkunde, in combinatie met Afrikaanse taal- en letterkunde, aan de volgende instellingen studeren:

 1. Universiteit van Wes-Kaapland (Bellville)
 2. Universiteit van die Vrijstaat (Bloemfontein)
 3. University of Fort Hare (East London)
 4. Rhodes University (Grahamstad)
 5. Universiteit van Johannesburg (Auckland Park)
 6. Universiteit van Kaapstad (Kaapstad)
 7. Nelson Mandela Metropolitan University (Port Elizabeth)
 8. Noordwes-Universiteit (Potchefstroom)
 9. Universiteit van Pretoria (Pretoria)
 10. Universiteit van Stellenbosch (Stellenbosch)
 11. Universiteit van Namibië (Windhoek)

Meertaligheid en taal- en spraaktechnologie

Met elf officiële talen speelt meertaligheid in Zuid-Afrika een grote rol. De Taalunie werkt ook op dit gebied met Zuid-Afrika samen, onder andere op het gebied van taal- en spraaktechnologie. Vanwege de historische band tussen het Nederlandse taalgebied en Zuid-Afrika speelt taal- en cultuurkundig onderzoek een belangrijke rol. Zo investeert de Taalunie in het beschikbaar stellen van de Daghregisters van de Verenigde Oost-Indische Compoagnie (VOC) over de Kaap.

Intentieverklaring verbreding samenwerking

Tijdens de Top van het Nederlands in Brugge ondertekenden de plaatsvervangend minister voor Kunst en Cultuur van Zuid-Afrika dr. Joseph Phaahla en de voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie Marja van Bijsterveld op 20 november 2010 een intentieverklaring tot nadere samenwerking tussen Zuid-Afrika en de Nederlandse Taalunie.

Culturele samenwerking

Die samenwerking richt zich naast onderwijs en taal- en spraaktechnologie ook op culturele uitwisseling tussen schrijvers en muzikanten uit Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. In het voorjaar maakt de Taalunie optredens van Nederlandse en Vlaamse schrijvers mogelijk op 'Us Woordfees' in Stellenbosch en in het najaar investeert de Taalunie afwisselend in de Week van de Afrikaanse Roman en het Festival voor het Afrikaans, waar Afrikaanse schrijvers en artiesten zich voorstellen in de Lage Landen. 

 

8 mei 2018