Zuid-Afrika

wereldbol

Met elf officiële talen speelt de kwestie van meertaligheid in Zuid-Afrika een grote rol. De Taalunie werkt op dit gebied met Zuid-Afrika samen. Daarbij gaat veel aandacht uit naar onderwerpen waarover de Taalunie veel kennis heeft verzameld, zoals taal- en spraaktechnologie en certificering.

De Taalunie ondersteunt de universitaire neerlandistiek in Zuid-Afrika via de algemene subsidiesystematiek. Daarnaast werkt de Taalunie ook met Zuid-Afrika samen op het gebied van meertaligheid. Op dit terrein beschikt de Taalunie over veel expertise. Bij de samenwerking met Zuid-Afrika wordt gebruikgemaakt van de nauwe linguïstische relatie tussen het Nederlands en het Afrikaans.

Meertaligheid
Het Afrikaans is een van de elf officiële talen in een meertalig Zuid-Afrika. Daarmee is de positie van het Afrikaans te vergelijken met die van het Nederlands in Europa. Samenwerking op het gebied van meertaligheid ligt dan ook voor de hand. Dat is niet alleen interessant voor Zuid-Afrika, maar ook voor de Taalunie.

Samenwerkingsprojecten
Bij de samenwerking op het gebied van meertaligheid staan de volgende onderwerpen centraal:

Over deze onderwerpen biedt de Taalunie heel wat ervaring. In overleg met de Zuid-Afrikaanse partners wordt vastgesteld hoe de samenwerking precies vorm moet krijgen.

17 februari 2016