Zuid-Afrika/verbreding samenwerking


Intentieverklaring verbreding samenwerking

Tijdens de Top van het Nederlands in Brugge ondertekenden de plaatsvervangend minister voor Kunst en Cultuur van Zuid-Afrika dr. Joseph Phaahla en de voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie Marja van Bijsterveld op 20 november 2010 een intentieverklaring tot nadere samenwerking tussen Zuid-Afrika en de Nederlandse Taalunie.

Tekst van de intentieverklaring.pdf
Text of Letter of Intent.pdf

Downloads
27 juli 2016