Links

Start » Onderwijs » » Kranten en tijdschriften

Links

 • Educatieve tijdschriften Averbode
  Uitgeverij Averbode brengt educatieve tijdschriften op de markt voor kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar.
 • Eenvoudig Communiceren
  Eenvoudig Communiceren is een organisatie die zich sterk maakt voor begrijpelijke informatie in gewone taal. Daartoe geeft ze een aantal publicaties uit waaronder de Start!-krant, de PrO-krant en de Okee-krant. Ook heeft Eenvoudig Communiceren in samenwerking met de stichting Makkelijk Lezen keurmerken ontwikkeld voor publicaties die voor iedereen toegankelijk zijn.
 • het Persmuseum
  Naast gewone rondleidingen, biedt het persmuseum ook allerlei specifieke programma's, activiteiten en lespakketten aan voor het basisonderwijs en het voortgezet/secundair onderwijs.
 • KiK (Stichting Krant in de Klas)
  Stichting Krant in de Klas is de educatieve dienst van de Nederlandse Dagbladen. Krant in de Klas probeert jongeren via het onderwijs tot kritische krantenlezers te maken. Ze doet dit onder meer door het maken van lesmateriaal (ook online) en het beschikbaar stellen van gratis kranten.
 • Projectburo Jongeren Onderwijs Media (JOM)
  Het Projectburo Jongeren Onderwijs Media zet in samenwerking met welzijnsorganisaties, buurthuizen, scholen en digitale trapveldjes KinderPersBuro's en JongerenPersBuro's op, waar kinderen of jongeren onder professionele begeleiding televisie, een krant, radio of website maken, gebaseerd op nieuws uit hun eigen buurt en omgeving.
 • Schoolkrantenkiosk (van Digischool)
  Een overzicht van schoolkranten van Nederlandse scholen voor voortgezet (secundair) onderwijs.
 • Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL)
  TNTL richt zich op de historische neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde en over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot het einde van de 20e eeuw. De artikelen zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken.
 • Wablieft Krant
  Wablieft is een wekelijkse krant, die het nieuws brengt op een klare, heldere manier in een eenvoudige taal. Dat maakt het zeer geschikt voor gebruik in het onderwijs (bvb. voor alfabetisering). Wablieft wordt uitgegeven door het VOCB (Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie).