Links

Start » Onderwijs » » Inburgering

Links

  • Cel Inburgering - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
    Deze website van de Vlaamse overheid bevat veel informatie en nuttige links in verband met het inburgeringsbeleid in Vlaanderen.
  • Het begint met taal
    Website voor een campagne van de Nederlandse overheid over het belang van een goede Nederlandse taalvaardigheid voor iedereen die in Nederland woont en werkt. De website richt zich niet alleen op mensen die een inburgerings- of taalcursus willen volgen, maar ook op mensen die taalcoach willen worden of bijvoorbeeld als werkgever of winkelier een taalstage willen aanbieden.
  • Inburgernet
    Deze site wil de informatie i.v.m. inburgering bundelen en toegankelijk maken.