Links

Start » » Zoek in andere linksverzamelingen

Links

 • Basislink
  Basislink is een site met internet-links voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs. De lijsten zijn gebaseerd op organisatorische en inhoudelijke thema's zoals die in het basisonderwijs naar voren komen. De inhoud is gemengd Vlaams-Nederlands.
 • CollegeNet vakkenlinks Nederlands
  Informatieve links voor het schoolvak Nederlands in het voortgezet/secundair onderwijs.
 • Davindi
  Davindi is een Nederlandse webindex, speciaal voor het onderwijs. De informatie die via Davindi te vinden is, is verzameld, ingedeeld, op kwaliteit beoordeeld en van beschrijvingen voorzien door leraren en medewerkers van de Bibliotheken.
 • De Digitale School
  Portaalsite met aparte ingangen voor basisschool, voortgezet / secundair onderwijs, en het bibliotheekproject De Spin. Vaklokalen en vakcommunities, waaronder meer dan driehonderd leerkrachten Nederlands, die samenvalt met de Vakcommunity Nederlands van Kennisnet Vakwijzer.
 • Docentenplein.nl
  De link brengt u onmiddellijk naar de afdeling Nederlands.
 • Internetwijzer Basisonderwijs, alias Primair Onderwijs Link Service (POLS)
  Een uitgebreide portaalsite voor het basisonderwijs.
 • Klascement
  Klascement is een uitwisselingsplatform voor educatieve instellingen, leerkrachten, leerlingen, ouders... bedoeld om (reële en virtuele) samenwerking in het onderwijs te bevorderen. Daarnaast heeft de site als doel pedagogisch verantwoord gebruik van internet te stimuleren.
 • Leren.nl
  Bedoeld als kennisbron voor zelfstudie. Duizenden online kennisbronnen over taal en allerlei andere onderwerpen. Neemt naargelang het onderwerp ook vele relevante Engelstalige sites op. Deze link brengt u rechtstreeks naar de rubriek 'Nederlands'.
 • Lingu@net Europa
  Een meertalig bronnencentrum voor het vreemdetalenonderwijs, ook voor Nederlands als Vreemde Taal. Bevat o.a. informatie over lesmateriaal, leermiddelen, naslagwerken en onderzoek.
 • LinksvoorNederlands.be
  Een persoonlijke site van Kris Van Rhode met o.a. een verzameling links rond (het schoolvak) Nederlands en literatuur en voorbeeldlessen over het gebruik van ICT in het vak Nederlands.
 • Onderwijs.pagina.nl
 • Pi-Online Pedagogische zoekmachine Universiteit Gent
  Een kloeke doorzoekbare databank van pedagogische websites.
 • Pienternet
  Van het Regionaal Expertisenetwerk (REN) Antwerpen. Met voorbeeldlessen (voorlopig nog niet voor het vak Nederlands), een afdeling waar u gratis software kunt downloaden, en een 'documentatiecentrum', waarin een overzicht van de pers en een werkstukkenbank.
 • Primair Onderwijs Link Service (POLS) inleiding
  Een overzicht van het verband tussen de persoon Sipke Kloosterman en enkele webplekken zoals Startkabel Klaslokaal en Kennisnet Speciaal Onderwijs.
 • Schoolnet
  Een portaalsite voor het Nederlandstalig onderwijs. Met een uitgebreide afdeling 'nieuwslijnen' voor verschillende deeldomeinen zoals 'Educatief Vlaanderen', 'Educatief Nederland' en 'Projecten/wedstrijden'.
 • Sint-Godelieve Eernegem-Gistel
  Deze schoolwebplek is meteen een uitgebreide onderwijsdatabank.
 • SLO verwijzingen
 • Startkabel Klaslokaal
  Voor het primair onderwijs. Zie ook POLS.
 • Startkabel Onderwijs
  Voor het voortgezet/secundair onderwijs
 • Surfnet
  SURFnet is het Nederlandse computernetwerk voor hoger onderwijs en onderzoek. SURFnet verbindt de netwerken van universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, academische ziekenhuizen en wetenschappelijke bibliotheken met elkaar en met andere netwerken in Europa en de rest van de wereld. 'Kennisnet voor het hoger onderwijs.'
 • taal.pagina.nl
  Een portaalsite rond taal in het algemeen, met heel wat interessante rubrieken voor het Nederlands zoals: 'Taalcursussen algemeen', 'Zelfstudie', 'Nederlands als tweede taal', 'Universitaire taalcentra', 'Taalsoftware voor scholen', 'Woordenboeken', 'Inburgering en taal', 'Taaltesten', 'Spelling'...
 • Taalsite.nl
  Veelzijdige informatie voor het basisonderwijs. Naast een lexicon van taalkundige begrippen vindt u kant-en-klare lessen, een discussierubriek, een instrument voor de ontwikkeling van taalbeleid en weblinks.