Links

Start » » Nederlands als tweede taal (NT2)

Subrubrieken

Links

 • BVNT2 (Beroepsvereniging van docenten NT2)
  Deze Nederlands-Vlaamse vereniging biedt docenten NT2 een platform voor informatie-uitwisseling, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering. advies, ondersteuning, De Beroepsvereniging organiseert onder andere de jaarlijkse NT2-conferentie.
 • Centrum voor Taal en Onderwijs
  Het Centrum voor Taal en Onderwijs (het vroegere Steunpunt NT2) biedt ondersteuning aan beleidsverantwoordelijken en onderwijsverstrekkers om tot optimaal taalvaardigheidsonderwijs Nederlands te komen in Vlaanderen. Daartoe voert het CTO onderzoek uit, ontwikkelt het lesmaterialen en organiseert het nascholingen voor onderwijsmensen uit het hele onderwijsveld. De nadruk ligt op het onderwijs van Nederlands aan anderstaligen (Nederlands als tweede taal) en kansarmen (Nederlands als eerste taal).
 • Het begint met taal
  Website voor een campagne van de Nederlandse overheid over het belang van een goede Nederlandse taalvaardigheid voor iedereen die in Nederland woont en werkt. De website richt zich niet alleen op mensen die een inburgerings- of taalcursus willen volgen, maar ook op mensen die taalcoach willen worden of bijvoorbeeld als werkgever of winkelier een taalstage willen aanbieden.
 • Inburgernet
  Deze site wil de informatie i.v.m. inburgering bundelen en toegankelijk maken.
 • ITTA (Instituut voor taalonderzoek en taalonderwijs anderstaligen) - Nederland
  Het ITTA is een expertisecentrum voor Nederlands als Tweede taal. Het ITTA geeft adviezen en informatie over taalbeleid, ontwikkelt NT2-lesmateriaal, doet onderzoek, traint en begeleidt (NT2-)docenten en geeft cursussen Nederlands op de Werkvloer. het ITTA werkt zowel voor het primair en voortgezet onderwijs, als voor de beroeps- en volwasseneneducatie
 • LOWAC
  De Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekerskinderen in Centra, LOWAC, geeft via deze site informatie over het onderwijs voor asielzoekerskinderen. Deze informatie is gericht op scholen en beleidsmakers en gesplitst in primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Meertaligheid.be
  Deze website biedt een bundeling van veelgestelde vragen, achtergrondinformatie, materialen, vormingen, links en projecten rond het thema meertaligheid.
 • Nederlands als tweede taal.nl
  Met online quizzen en oefeningen, informatie over leerboeken, en een webcommunity.
 • Netwerk eerste opvang nieuwkomers (ABC Amsterdam)
  Het Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam organiseert bijeenkomsten voor leraren die taalonderwijs aan nieuwkomers en asielzoekerskinderen geven. Via dit netwerk kunnen leraren ervaringen uitwisselen en krijgen ze informatie aangereikt om zich te professionaliseren.
 • NT2 bij het ministerie van OCW
  Met informatie over het staatsexamen Nederlands als tweede taal.
 • NT2 via DAVINDI (Kennisnet)
  Zoekresultaten voor 'NT2' in de webindex DAVINDI (een onderdeel van Kennisnet).
 • nt2.startkabel.nl
 • NT2puntNL
  NT2puntNL is een expertisecentrum waarin waarin KPC-groep, CINOP, ITTA en CED-Groep zich verenigd hebben. NT2puntNL wil kennis over NT2 verspreiden en vergroten via haar website. Het expertisecentrum voert ook projecten uit, en adviseert NT2-projecten van andere organisaties. Een belangrijk luik van deze website handelt over het Staatsexamen NT2.
 • Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT) - Nederland
  Deze site gaat in op verschillende aspecten van Onderwijs Allochtone Levende Talen: bestaansgronden, regelingen, documentatie, opleiding en nascholing. Daarnaast bevat het ook informatie over nascholing NT2 en het Staatsexamen NT2.
 • Pabo Haarlem - Expertisecentrum NT2
  Het Expertisecentrum NT2 van de pabo aan de Hogeschool Haarlem richt zich op de verbetering van het onderwijs aan meertalige groepen. Zij houdt zich onder meer bezig met taal-zaakvakonderwijs, uitbreiding woordenschat, ICT en NT2 en een tweejarige specialistenopleiding.
 • Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
  Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas in Antwerpen is een documentatie- en leermiddelencentrum dat gespecialiseerd is in de thema's Nederlands voor anderstaligen, intercultureel onderwijs, mondiale vorming en de multiculturele samenleving. De medewerkers geven advies en vorming over onder meer leermiddelen NT2 aan leerkrachten, lectoren uit de lerarenopleiding en begeleiders.
 • Taskforce Inburgering
  De Taskforce Inburgering heeft een website ontwikkeld, waarin allerlei kennis en ervaring op het gebied van inburgering is verzameld. Naast informatie over regionale en lokale taskforces en de ontwikkeltrajecten van de Taskforce Inburgering, bevat de website verschillende goede praktijkvoorbeelden, instrumenten en ruim honderd publicaties.
 • Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo)
  De basiseducatie verzorgt de basisopleiding van laaggeschoolde volwassenen in Vlaanderen. Het Vocvo (voorheen: Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie - VOCB) staat in voor de begeleiding van de centra voor basiseducatie en voor de nascholing van de educatieve medewerkers in die centra. Het Vocvo publiceert een eigen nieuwsbrief (Van A tot Z), rapporten en lesmateriaal. Tevens is het Vocvo uitgever van Wablieft, een krant voor volwassenen met weinig leeservaring.