Links

Start » » Nederlands als vreemde taal (NVT)

Subrubrieken

Links

 • Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal
  Het Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal is een advies-, ondersteunings- en informatiecentrum voor universitaire docenten, leerkrachten, studenten en scholieren.
 • Austausch
  Deze website werd ontwikkeld op initiatief van de 'Duits-Nederlandse commissie voor pedagogische uitwisseling', met als doel iedereen met belangstelling voor Duits-Nederlandse uitwisseling te informeren over de mogelijkheden van pedagogische samenwerking. Men richt zich in eerste instantie op scholen en lerarenopleidingen, maar er wordt ook verwezen naar buitenschoolse uitwisselingen en achtergrondinformatie over onderwijsbeleid.
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)
  Het CNaVT ontwikkelt examens Nederlands als Vreemde Taal waaraan internationaal erkende certificaten zijn gekoppeld. Tevens biedt het docenten Nederlands over de hele wereld ondersteuning op het vlak van taaltoetsen, o.a. via het aanbieden van een uitgebreide toetsenbank.
 • Cultuurkunde van België en Nederland
  Een online-cursus 'Kennis van land en volk'/'Cultuurkunde' samengesteld aan de hand van een materiaalverzameling van Jelica Novakovic-Lopusina (Belgrado). Materiaal over verschillende aspecten van de Lage Landen worden samenhangend en als hypertekst gepresenteerd.
 • De Talenacademie
  De Talenacademie Nederland is een zelfstandig expertisecentrum uit Maastricht, gespecialiseerd in buurtaalonderwijs. Doel van de Talenacademie is het verbeteren van de talenkennis. Daartoe ontwikkelen ze een breed scala aan activiteiten: nascholing, projectontwikkeling, congressen, promotiecampagnes...
 • DidaClic - Ecole d'Interprètes Internationaux Mons
  DidaClic biedt hulpmiddelen voor Nederlands als vreemde taal onder de vorm van internetpagina's en makkelijk te installeren software met interactieve oefeningen en taalweetjes. Vooral bestemd voor Franstaligen.
 • Europees platform voor het Nederlands onderwijs
  Het doel van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs is het versterken van de Europese dimensie, het bevorderen van de internationalisering van het Nederlandse onderwijs en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Doelgroepen zijn primair onderwijs, voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie, lerarenopleidingen en de bve-sector (Socrates).
 • GramLink (Institut des Langues Vivantes - UCL)
  Grammaticacursus Nederlands met oefeningen voor Franstaligen, door het Institut des langues vivantes van de Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
 • Informationsportal Niederländisch als Nachbarsprache
 • Integral Dutch Course
  Een cursus Nederlands voor Japanners met links naar andere cursussen.
 • Lagelands, cursus Nederlands - The University of Hull
  Lagelands is een cursus Nederlands voor beginners op het internet, ontwikkeld door de afdeling Dutch Studies van de Universiteit van Hull. De cursus richt zich op hooggeschoolden en is toegankelijk via de elektronische leeromgeving 'Merlin'. Het merendeel van het oefenmateriaal wordt online gefeedbackt door een docent. Inschrijven is noodzakelijk.
 • Learn Dutch
  Deze eenvoudige cursus Nederlands is opgebouwd rondom een beeldverhaal met bijbehorende geluidsbestanden.
 • Lingu@net Europa
  Een meertalig bronnencentrum voor het vreemdetalenonderwijs, ook voor Nederlands als Vreemde Taal. Bevat o.a. informatie over lesmateriaal, leermiddelen, naslagwerken en onderzoek.
 • Meertaligheid.be
  Deze website biedt een bundeling van veelgestelde vragen, achtergrondinformatie, materialen, vormingen, links en projecten rond het thema meertaligheid.
 • Nederlandstalige kring 'Nederlandse avond' (Berlijn)
 • NedWeb
  Een portaalsite voor neerlandistiek in het buitenland van de universiteit van Wenen. Met een brede waaier aan materiaal voor zelfstudie en klasgebruik, uiteraard ook voor het Nederlands als moedertaal.
 • Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
  De stichting NOB heeft van het Nederlandse Ministerie van OCW de opdracht gekregen om het onderwijs Nederlands in het buitenland te ondersteunen en te subsidiëren. Doel is de schoolloopbaan te bevorderen van migrerende kinderen, zodat zij bij terugkeer gemakkelijk kunnen instromen in het onderwijs in Nederland.
 • Taalthuis
  Een website met informatie over de nieuwe spelling. Deze website bevat ook een cursus Nederlands voor anderstaligen (de instructietaal is Engels).
 • Welkom - Niederländischkurs für Anfänger
  Een on-line cursus Nederlands voor Duitstaligen door de afdeling Neerlandistiek aan de universiteit Wenen.