Links

Start » » Onderzoek naar taalonderwijs

Links

 • Babylon (Universiteit van Tilburg)
  Babylon, het Centrum voor Studies van de Multiculturele Samenleving, is een samenwerkingsverband voor onderzoek en onderwijs van verschillende faculteiten aan de Universiteit van Tilburg. Babylon houdt zich onder andere bezig met meertaligheid en taalverwerving. Daarbij gaat het zowel om het leren en gebruiken van Nederlands als tweede taal, als om de verwerving en vitaliteit van immigrantentalen.
 • Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap
  De Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap bevat beschrijvingen van boeken, artikelen en elektronische publicaties op het gebied van de Nederlandse en Friese taal- en letterkunde. Naast Nederlandse en Vlaamse teksten worden ook buitenlandse publicaties opgenomen. Aan de beschrijvingen zijn trefwoorden en systematische codes toegevoegd. Ook publicaties over het onderwijs Nederlands zijn ruim vertegenwoordigd.
 • Databank onderwijsliteratuur Vlaanderen
  Een collectie met onderwijsliteratuur, onderhouden door de cel Documentatie van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie van de Vlaamse overheid. In de collectie vindt men zowel Vlaamse titels als internationale publicaties, met vergelijkingen tussen onderwijssystemen en vraagstukken vanuit Europees perspectief. De catalogus is online doorzoekbaar. Externe gebruikers kunnen de collectie ter plekke raadplegen.
 • Het Schoolvak Nederlands Onderzocht
  Hier vindt u informatie over al het empirisch onderzoek uit Nederland en Vlaanderen naar het schoolvak Nederlands in het voortgezet/secundair onderwijs van 1969 tot 2003. De verzameling van samenvattingen van onderzoeken kan doorbladerd worden, of doorzocht aan de hand van selectiecriteria.
 • Nederlandse Onderzoek Databank (NOD)
  De Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) is een openbare online databank met informatie over wetenschappelijk onderzoek, onderzoekers en onderzoekinstituten. De NOD bestrijkt alle wetenschappelijke disciplines (multidisciplinair).
 • Onderzoek taalonderwijs ILO (UvA)
  Het instituut voor de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam heeft een onderzoeksprogramma lopen naar de verbetering van vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
 • Onderzoek taalonderwijs UU (Engelstalig)
  Het Utrecht Institute of Linguistics (OTS) doet wetenschappelijk onderzoek naar de onderliggende systemen van taal, spraak en het gebruik hiervan. Onderzoek naar de structuur van het menselijk taalvermogen, ingebed in de algemeen cogitieve capaciteiten, speelt daarin een belangrijke rol.
 • Onderzoek taalonderwijs UvA (Engelstalig)
  Het 'Amsterdam Center for Language and Communication' richt zich zowel op functioneel als formeel geöriënteerd talig onderzoek
 • SCO-Kohnstamm Instituut - onderzoek naar taalonderwijs
  Hier vindt u een overzicht van de onderzoeksprojecten van het SCO-Kohnstamm Instituut die specifiek over taalonderwijs handelen.