Links

Start » » Toetsing, Examens en Certificering

Links

 • Association of Language Testers in Europe (ALTE)
  ALTe is een vereniging van Europese instellingen die taalexamens opstelt en certificaten uitreikt. Elk lid van de vereniging stelt examens op voor de taal van zijn eigen land of taalgebied.
 • Bureau InterCulturele Evaluatie (Bureau ICE)
  Bureau ICE ontwikkelt toetsen voor onderwijs- en opleidingstrajecten in het voortgezet onderwijs en het (hoger) beroepsonderwijs, voor inburgeringsprogramma’s van gemeenten en voor arbeidstoeleidingstrajecten van reïntegratiebedrijven. Daarnaast verricht Bureau ICE onderzoek naar bijvoorbeeld het rendement van taalvaardigheidstrajecten NT2 en adviseert het uiteenlopende opdrachtgevers in vraagstukken gerelateerd aan de multiculturele samenleving. Op dit terrein verzorgen ze ook cursussen en trainingen.
 • Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)
  De CEVO heeft een coördinerende en toezichthoudende taak bij het maken van landelijke schriftelijke examens voor vwo, havo, mavo en vbo. Op deze site doet ze verslag van haar werkzaamheden.
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)
  Het CNaVT ontwikkelt examens Nederlands als Vreemde Taal waaraan internationaal erkende certificaten zijn gekoppeld. Tevens biedt het docenten Nederlands over de hele wereld ondersteuning op het vlak van taaltoetsen, o.a. via het aanbieden van een uitgebreide toetsenbank.
 • Citogroep
  De Citogroep ontwikkelt toetsen, examens en examensystemen voor het beoordelen van leerlingen en cursisten én van onderwijsleerprocessen en onderwijssystemen. Daarnaast ondersteunt deze organisatie onderwijsgevenden op het gebied van toetsing en evaluatie. De citogroep richt zich op primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger onderwijs en bedrijven en overheden. De Citogroep verzorgt ook een interessante online publicatie over toetsing en evaluatie in het algemeen: 'Toetswijzer.
 • CollegeNet.nl
  Internetcollege voor scholieren. Onder 'Uittreksels en verslagen' staat een mini-literatuurgeschiedenis Nederlands met een apart onderdeel over Literatuur uit Nederlands-Indië.
 • DIALANG
  DIALANG is een Europees project dat gratis toetsinstrumenten aanbiedt voor 14 Europese talen, waaronder ook het Nederlands. DIALANG is gebaseerd op het 'Gemeenschappelijk Europees Referentiekader'. Er worden geen certificaten verstrekt door DIALANG.
 • Eindexamen.nu
  Een initiatief van het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS). Via de schoolsite van de Universiteit Twente kan je hier zoeken op alle proefexamens vanaf 1996.
 • Eindexamensite Kennisnet
  Deze site biedt een overzicht van alle (her)examens, uitwerkingen, antwoorden en normeringen. Er zijn ook vele chat mogelijkheden voor de verschillende doelgroepen.
 • Examen.nl
  De examen-afdeling van Collegenet. Met o.m. oefenexamens.
 • Examen.pagina.nl
  Startpagna met allerlei links.
 • Examentraining.nl
  Site van de Nationale Eindexamentraining. Met proefexamens.
 • Goethe-Instituut tests online
  Het Goethe Instituut Amsterdam presenteert hier enkele tests, onder meer i.v.m. germanismen en de geschiedenis van de Nederlandse en Duitse taal.
 • Goethe-tests
  Honderd oefeningen voor grammatica en woordenschat (met oplossingen) voor 18 verschillende talen op de webpagina van uitgeverij Goethe.
 • Havovwo.nl
  Met de eindexamens havo en vwo, waaronder die voor Nederlands en literatuur.
 • Het Examenblad
  Het examenblad is de officiële website van het Centraal Examen Voortgezet Onderwijs in Nederland (CEVO). Op deze site zijn alle examens te vinden voor het voortgezet onderwijs, waaronder dus ook die voor Nederlands.
 • Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE)
  De NVE werd opgericht in 1999, en heeft tot doel de bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland.
 • The European Language Certificates
  Informatie over talencertificaten, waaronder het certificaat Nederlands, en de mogelijkheid oefenmateriaal te bestellen.