Links

Start » » (Leraren)verenigingen

Subrubrieken

Links

 • BON (Beter Onderwijs Nederland)
  BON is begin 2006 opgericht met als doelstelling: het zo goed mogelijk tot bloei laten komen van de potenties van leerlingen en studenten door gedegen vakinhoudelijke en algemene vorming. Om dit doel te bereiken, tracht zij thema's als de rol van de docent, schaalvergroting, didactiek e.d. op de publieke en politieke agenda in Nederland te plaatsen.
 • BVNT2 (Beroepsvereniging van docenten NT2)
  Deze Nederlands-Vlaamse vereniging biedt docenten NT2 een platform voor informatie-uitwisseling, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering. advies, ondersteuning, De Beroepsvereniging organiseert onder andere de jaarlijkse NT2-conferentie.
 • Landelijk Platform Taal in MBO
  De website Taal in MBO bundelt actuele informatie over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van taalbeleid Nederlands in het mbo. U vindt er relevante artikelen, documenten, onderzoek, praktijkvoorbeelden en taalbeleidsplannen van roc’s en de opbrengsten van de expertmeetings van het Platform Taal in MBO. De website fungeert als breed digitaal netwerk om tussen de expertmeetings door te kunnen blijven uitwisselen.
 • LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)
  De LBRT is een vereniging van leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in de hulp aan kinderen en volwassenen met leerproblemen. De vereniging richt zich, binnen alle vormen van onderwijs, op de kwaliteitsbewaking van remedial teaching en de professionaliteit van de remedial teacher.
 • Lerarenforum.be
  Een overlegplatform voor leraren, met naast algemene onderwerpen, ook ruimte voor het onderwijs Nederlands (als tweede taal) en literatuuronderwijs.
 • LOPON² (Lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als 2e taal)
  LOPON2 is een Vlaams/Nederlandse vereniging voor lectoren, opleidingsdocenten Nederlands en Nederlands als tweede taal van lerarenopleidingen gericht op het primair onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
 • LVVN (Landelijke Vereniging van Neerlandici)
  De LVVN informeert over de ontwikkelingen en mogelijkheden van de neerlandistiek, o.a. met het tijdschrift 'Vaktaal' en door het organiseren van cursussen, excursies, lezingen en congressen.
 • Netwerk Didactiek Nederlands
  Deze vakvereniging, die tot begin 2008 'Vereniging Vlaamse Moedertaaldidactici' heette, geeft ieder jaar een aantal uitgebreide nieuwsbrieven uit, die via bovenstaande link gedownload kunnen worden. Verder organiseert het NDN ook regelmatig studiedagen.
 • Vakcommunity Nederlands (Kennisnet)
  De Vakcommunity Nederlands is een internet-gemeenschap op initiatief van Kennisnet en Digitale School, voor iedereen die betrokken is bij het schoolvak Nederlands. Hier wordt nieuws, lesmateriaal en andere nuttige informatie uitgewisseld.
 • VELON (Vereniging Lerarenopleiders Nederland)
  VELON stelt zich ten doel om lerarenopleiders te ondersteunen bij hun werk: de opleiding en de professionalisering van leraren. VELON stelt zich daarbij onafhankelijk op van de universiteiten en hogescholen die lerarenopleidingen aanbieden. VELON geeft ook een tijdschrift uit: Het 'VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders'.
 • VLLT (Vereniging van Leraren in Levende Talen)
  Op de website van de Vereniging van Leraren in Levende Talen (die de tijdschriften 'Levende talen magazine' en 'Levende talen tijdschrift' uitgeeft), staan ook specifieke secties over Nederlands en NT2.
 • VON (Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands) - België
  Op de website van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands staan verschillende tips voor het vak Nederlands, waaronder ook over literatuur en lezen.
 • VON (Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands) - Nederland
  De Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands, belangenvereniging voor het onderwijs in de Nederlandse taal, en tevens uitgever van het tijdschrift 'Moer', heeft zichzelf in september 2004 opgeheven. Het tijdschrift Moer zal ook niet meer verschijnen.
 • VvEA (Vereniging van Educatieve Auteurs)
  De Vereniging van Educatieve Auteurs is een beroepsvereniging voor mensen die teksten schrijven met een educatief doel, makers van educatieve content en makers van leermiddelen. De VvEA heeft een tweeledig doel: enerzijds verbetering van de positie van educatieve auteurs in de relatie met hun opdrachtgevers; en anderzijds professionalisering van het beroep Educatief Auteur.
 • VVL (Vereniging Vlaamse Leerkrachten)
  De VVL is een onafhankelijke en netoverschrijdende vereniging van leraren en docenten uit het regulier onderwijs. Tot de doelstellingen van de VVL behoren: het Nederlands propageren en het taalbeleid in Vlaanderen en Nederland bewaken.
 • VVZC (Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie)
  Het doel van de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie is de professionalisering van de zakelijke communicatie in Vlaanderen. Deze vereniging richt zich op praktijkmensen in organisaties en docenten-onderzoekers uit het hoger, al dan niet universitair, onderwijs. De VVZC geeft, in samenwerking met Kluwer, een tijdschrift uit onder de titel Ad Rem.
 • WVT (Werkverband voor Taal- en Literatuuronderwijs)
  Het WVT wil het overleg stimuleren tussen moedertaalleraren Nederlands en vreemde-taalleraren Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans, van secundair (= voortgezet) onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en privé-onderwijs. Via hun website kan de 'Werkmap voor Taal- en Literatuuronderwijs' geraadpleegd worden, het driemaandelijkse tijdschrift van de vereniging.