Links

Start » Onderwijs » » » Online lesmateriaal Primair Onderwijs

Links

 • De Kleutercorner
  Een paar lesideeën voor taal, voorbereidend schrijven en voorbereidend lezen in kleutergroepen.
 • De Virtuele Klas
  Een privé-initiatief van Bart Tuyaerts dat niettemin behoorlijk wat officiële erkenning krijgt. Onder meer bedoeld om concreet lesmateriaal uit te wisselen.
 • Digischrift
  De site van de pedagogische academie voor het basisonderwijs aan de Hogeschool IJselland te Deventer bevat onder meer lesvoorbeelden, ingedeeld naar leeftijd, en verwijzingen naar andere relevante sites. Ook voor taal.
 • Eerste Hulp Bij (Taal-)Onderwijs (EHB(t)O)
  Gericht op het basisonderwijs. Met veel concrete tips, werkvormen en lesplannen
 • Ezelsbruggetjes
  Ezelsbruggetjes om regels van taal en andere vakken te onthouden.
 • Kennisnet - portaal digitaal leermateriaal
  Op deze pagina wordt doorgelinkt naar verzamelsites voor digitaal lesmateriaal bestemd voor het primair onderwijs.
 • Kinderen webhotel
  Leuke site voor kinderen met allerlei dingen over school, zoals huiswerkproblemen, boekbesprekingen, moppen, spelletjes en nog veel meer.
 • Kinderverhalen
  Kinderverhalen om te lezen en uit te printen om voor te lezen, je kunt kinderverhalen publiceren en illustraties aan kinderverhalen toevoegen.
 • Klascement - overzicht Hot Potatoes oefeningen
  Deze pagina van de onderwijs-portaalsite Klascement biedt een overzicht van websites die online taaloefeningen aanbieden, gemaakt met het software-programma Hot Potatoes. (Zowel voor het primair als voor het voortgezet/secundair onderwijs.)
 • Leerkracht.nl
  Deze website van Uitgeverij Zwijsen Educatief biedt een lange lijst aan kant-en-klare lesplannen voor de basisschool.
 • Lesidee
  PABO-studenten en leraren in het primair onderwijs kunnen hier uitgewerkte lessen voor verschillende thema's, vakgebieden en groepen vinden.
 • Lessenkast (taalsite.nl)
  Doorzoekbare database van taallessen voor het basisonderwijs. De lessen zijn ingedeeld naar groep en thema en direct bruikbaar in de klas van het basisonderwijs. Verder zijn er ideeën voor lessen in een Grabbelton.
 • Meridiaan College Amersfoort - online oefeningen
  Een website met online oefeningen rond spelling en woordvorming, en ook links naar andere aanbieders van online oefeningen rond het Nederlands.
 • Schooltv - beeldbank
  Website met educatieve videofragmenten, waaronder ook enkele voor het vak Nederlands (taal). Er kan gezocht worden op doelgroep en thema.
 • Squla
  Voor groep 1 t/m groep 8 zijn er uitdagende quizzen en oefengames op het gebied van taal. Van rijmen en letterherkenning tot zinsbouw en lezen voor groep 1 t/m 3 en van woordenschat en zinsbouw tot woordbenoeming en zinsontleding voor groep 4 t/m 8: alles is op een leuke manier te oefenen.
 • Waarden en normen (lerarenopleidingen basisonderwijs)
  Verhalen, liederen, beeldmateriaal vertellen vaak iets over waarden en normen. Vanuit dit perspectief biedt de site van het pabo-netwerk 'Waarden & normen' onder meer lesmateriaal en lessuggesties in de onderwijswerkplaats op deze site. Ook is er ruimte voor een kindersite met verhalen die kinderen kunnen beoordelen op dit thema. In het studielandschap worden concepten besproken voor een schoolbrede uitwerking van de pedagogische opdracht.
 • Webkwestie.nl
  Met concrete webkwesties/webquests voor alle niveaus.