Links

Start » » ICT en onderwijs

Subrubrieken

Links

 • Biblion
  Biblion is een informatieonderneming die producten, diensten en kennis op het gebied van media en informatie ontwikkelt. Door middel van selectie, ordening, ontsluiting en verrijking ontstaat nieuwe toegankelijke informatie. Daarbij richt Biblion zich primair op de (openbare) bibliotheken en hun gebruikers en de onderwijsmarkt.
 • Brussels Onderwijs Punt (BOP)
  Het Brussels Onderwijs Punt biedt ondersteuning op het gebied van informaticagebruik in de klas, met de nadruk op het vak Nederlands. Hoewel in eerste instantie gericht op Brusselse Nederlandstalige scholen, is de website ook bruikbaar voor niet-Brusselse scholen. De website biedt onder andere online lesmaterialen, gratis software en een webindex voor leerlingen.
 • Computers en multimedia op School en Thuis (CST)
  De website van de belangrijkste beurs in Vlaanderen voor het raakvlak tussen ICT en onderwijs. Hierin werken overheid en bedrijfsleven samen.
 • Computers Op School
  COS (Computers op School) is een onafhankelijk vaktijdschrift voor eigentijds onderwijs en ICT. COS verschijnt 10x per jaar. De website van COS bevat downloadbare lesideeën en evaluties van software-pakketten.
 • Digikids
 • Digischrift
  De site van de pedagogische academie voor het basisonderwijs aan de Hogeschool IJselland te Deventer bevat onder meer lesvoorbeelden, ingedeeld naar leeftijd, en verwijzingen naar andere relevante sites. Ook voor taal.
 • Digischrift e-mailproject tussen twee basisscholen
 • E-learning plaza
  Met o.m. een woordenboek van e-learning termen.
 • Eccoo: Expertisecentrum Computer Ondersteund Onderwijs
  Het expertisecentrum voor ICT in het onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Een eigen schoolwebsite maken
  Met nuttige tips.
 • Europese Scholen Project (ESP)
  Het ESP is een los samenwerkingsverband van meer dan 300 scholen uit dertig landen waarbinnen verschillende projecten uitgewerkt kunnen worden. Hierbij speelt telecommunicatie een hoofdrol als medium.
 • Explorian
  Hoe kan ik het internet op een concrete en boeiende manier gebruiken in de klas? Het antwoord is: Explorian, een pedagogische site voor in de klas en thuis. Leerlingen van 10 tot 14 jaar kunnen er gratis op een creatieve manier interactief en projectmatig werken.
 • ICT in het onderwijs - site van het Vlaamse Ministerie van onderwijs
  Een website van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, gewijd aan het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs. Bevat praktische informatie voor scholen die met ICT aan de slag willen.
 • ICT op school
  Een complete plek over alle aspecten van 'Ict op School'. De Stichting helpt scholen keuzes te maken uit het aanbod van producten en diensten. Met in de 'Infotheek' naast veel praktische tips ook een zeer uitgebreide linkverzameling.
 • ICT-nieuws Vlaams Ministerie van Onderwijs
 • Internet voor de moderne talenklas
  Een site van het Academisch Vormingsinstituut voor Leraren (KU Leuven) met uiteenlopende informatie over het gebruik van ICT in het onderwijs, en in het bijzonder in de taalklas.
 • Klocodaris
  Een Klocodaris: een kleuter die via afstandsonderwijs bepaalde opdrachten uitvoert, hiervoor hulp van mama of papa krijgt, en waarvan de resultaten via internet naar de kleuterleidster worden gezonden. Ontwikkeld door De Schroef vzw, in samenwerking met Anywize.net en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, het Havenbestuur en het Fonds voor Rijn- en Binnenvaart. Bedoeld voor kleuters van rondtrekkende bevolkingsgroepen, met name de kleuters van binnenvaartschippers.
 • Maki
  Maki.nl heeft als doel een platform te creëren voor ouders, leerkrachten, bibliotheken en andere professionals, waarin u veel informatie vindt over digitale produkten en diensten voor kinderen van 2 tot 12 jaar, waarin u ervaringen kunt uitwisselen en u specifieke vragen kunt stellen. De site probeert u zo breed mogelijk te informeren over de beschikbare software-titels en Internet-sites om zo de keuze te vergemakkelijken.
 • Muiswerk Educatief
  Website van een producent en uitgever van computerprogramma's voor het onderwijs met o.a. een overzicht van de producten en een aantal demo's.
 • Nederlands en ICT op school (De Rode Planeet)
  Via deze site geeft uitgeverij De Rode Planeet een overzicht van de mogelijkheden die zij biedt om met ict te werken binnen het schoolvak Nederlands; van basisonderwijs tot en met het voortgezet/secundair onderwijs. Het onderdeel 'weblinks' bevat interessante links naar externe voorzieningen.
 • Onderstroom
  OnderStroom is de opvolger van het educatieve software-project Terra Nova. Beide projecten willen het zinvol lesgeven met computers bevorderen. Terra Nova werkte hierbij met educatieve software (cd-roms), terwijl OnderStroom gebruik maakt van het internet. Voor vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs
 • Pienternet
  Van het Regionaal Expertisenetwerk (REN) Antwerpen. Met voorbeeldlessen (voorlopig nog niet voor het vak Nederlands), een afdeling waar u gratis software kunt downloaden, en een 'documentatiecentrum', waarin een overzicht van de pers en een werkstukkenbank.
 • Programma-matrix
  Een elektronische database waarin educatieve software voor het primair onderwijs (basisonderwijs) volgens een vast stramien van objectieve en zakelijke kenmerken wordt beschreven. Het is mogelijk om gericht te zoeken op materiaal rond de verschillende talige vaardigheden.
 • Scholen Internet & Informatica Project (SIP)
 • Scholen Multimedia en Internet Centrum
  Het Scholen Multimedia en Internet Centrum (SMIC) heeft als doel lagere en secundaire scholen de mogelijkheden van Internet ten volle te laten benutten in de klas en daarbuiten. EDU Internet Vlaanderen verenigt leerkrachten en scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in België die een elektronisch adres op Internet bezitten en een website hebben uitgewerkt. Ze gebruiken de informatiesnelweg als een nieuw didactische omgeving. Onderlinge samenwerking, webschrijven en het onderhouden van een website worden aangemoedigd.
 • Schoolnet onderwijsnieuws
  Een selectie nieuwsberichten over het onderwijs in Vlaanderen. Voor een uitgebreider overzicht van onderwijsnieuws in Vlaanderen én Nederland: klik in het linkermenu op 'Agenda Educatief'.
 • TOWN Klussenwijzer
  Een complete digitale bibliotheek met cursussen computergebruik, van e-mailen tot werken met Powerpoint.
 • TOWN: Tilburgs OnderWijs Netwerk
  Met een schat aan informatie i.v.m. ICT in het onderwijs, vooral vanuit de invalshoeken techniek en beleid. Zie ook de 'klussenwijzer'.
 • Vives
  De site van het tijdschrijft over integratie van ICT binnen het onderwijs. Met onder meer een permanent overzicht van persartikelen i.v.m. het (Nederlandse) onderwijs.