Links

Start » » Volwassenenonderwijs

Subrubrieken

Links

 • Basiseducatie
  Basiseducatie is een vorm van volwassenenonderwijs. 29 lokale centra verspreid over het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseren opleidingsprogramma's voor laaggeschoolde volwassenen. Op deze site vind je meer informatie over de basiseducatie, en kan men ook zoeken in hun cursusaanbod.
 • Bve Raad
  De Bve Raad is het overkoepelend orgaan van de regionale opleidingscentra (roc's) die instaan voor volwasseneneducatie en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. De website van de Bve Raad bevat heel wat informatie, zoals een overzicht van instellingen die beroeps- en/of volwassenenonderwijs organiseren in Nederland.
 • Kennisnet BVE
  Dit onderdeel van Kennisnet richt zich zowel op studenten, docenten als schoolmanagers uit het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Onder de rubriek educatie van het luik voor studenten zijn interactieve oefeningen en andere hulpmiddelen verzameld voor mensen die Nederlands als tweede taal leren.
 • Landelijk Platform Taal in MBO
  De website Taal in MBO bundelt actuele informatie over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van taalbeleid Nederlands in het mbo. U vindt er relevante artikelen, documenten, onderzoek, praktijkvoorbeelden en taalbeleidsplannen van roc’s en de opbrengsten van de expertmeetings van het Platform Taal in MBO. De website fungeert als breed digitaal netwerk om tussen de expertmeetings door te kunnen blijven uitwisselen.
 • Overzicht volwassenenonderwijs Nederland (Ministerie van OCW)
  Deze pagina's van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschaffen algemene informatie over de organisatie van het volwassenenonderwijs in Nederland. Daarnaast is meer specifieke informatie voor de Bve-sector gebundeld onder 'Dossiers', 'Publicaties', en 'Wet- en regelgeving'.
 • Overzicht volwassenenonderwijs Vlaanderen (Departement Onderwijs)
  Deze pagina's van het Vlaamse ministerie van onderwijs geven een vrij volledig overzicht van het volwassenenonderwijs in Vlaanderen.
 • ROC.NL
  Deze website is een centraal toegangsloket voor de regionale opleidingscentra in Nederland, die instaan voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Er kunnen databanken met opleidingen, vacatures en open dagen geraadpleegd worden.
 • Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo)
  De basiseducatie verzorgt de basisopleiding van laaggeschoolde volwassenen in Vlaanderen. Het Vocvo (voorheen: Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie - VOCB) staat in voor de begeleiding van de centra voor basiseducatie en voor de nascholing van de educatieve medewerkers in die centra. Het Vocvo publiceert een eigen nieuwsbrief (Van A tot Z), rapporten en lesmateriaal. Tevens is het Vocvo uitgever van Wablieft, een krant voor volwassenen met weinig leeservaring.
 • vorming.net (Stichting Vorming Vlaanderen)
  Deze site biedt naast een heel uitgebreid overzicht van vormingsinitiatieven voor volwassenen in Vlaanderen, ook een vraagbaak, een prikbord, een nieuwsbrief en een vacaturebank. Tegen betaling.