Links

Start » » Scholen & onderwijsinstellingen

Subrubrieken

Links

 • Bve Raad
  De Bve Raad is het overkoepelend orgaan van de regionale opleidingscentra (roc's) die instaan voor volwasseneneducatie en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. De website van de Bve Raad bevat heel wat informatie, zoals een overzicht van instellingen die beroeps- en/of volwassenenonderwijs organiseren in Nederland.
 • Scholenlijst klasgenoten.com
  Een website met verschillende scholenlijsten voor Nederland: naast lijsten van gewone scholen (ingedeeld per provincie), ook lijsten met internationale scholen, tweetalige scholen, internaten...
 • Scholenlijst School in Beeld
  Deze website bevat uitgebreide contactgegevens van onderwijsinstelllingen in Nederland. De scholen zijn opgedeeld per provincie, gemeente en onderwijstype. Daarnaast bevat de site ook andere nuttige informatie (o.a. over schoolvakanties, terminologie).
 • Scholenlijst Suriname
  Lijst met adresgegevens van Surinaamse scholen.
 • Scholenlijst van docentenplein.nl
  Een verzameling links naar websites van Nederlandse scholen (primair/lager en voortgezet/secundair).
 • Scholenlijst van het Vlaams Departement voor Onderwijs
  Via deze pagina's kan men zoeken naar adressen van Vlaamse scholen en instellingen die kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger & universitair onderwijs en volwassenenonderwijs inrichten. Ook scholen voor buitengewoon (speciaal) onderwijs en zogenaamde methodescholen zijn opgenomen.
 • Scholenlijst van Kennisnet
  Via deze pagina van Kennisnet krijgt men toegang tot een databank met de gegevens van Nederlandse onderwijsinstellingen. Men kan zoeken op naam, plaats of postcode, naar basisscholen, middelbare scholen (VO school), vakscholen, hogescholen, universiteiten, muziekscholen, doveninstituten en nog veel meer.
  Ook wordt doorgelinkt naar lijsten met de gegevens van montessorischolen, vrije (antroposofische) scholen en scholen voor speciaal onderwijs.
 • Scholenlijst.nl
  Naast een gewone scholenlijst, biedt Kennisnet ook een apart raadpleegbare verzameling aan van Nederlandse scholen die over een website beschikken (primair en voortgezet onderwijs).
 • School-vergelijk.nl
  Op deze website staan alle middelbare scholen van Nederland verzameld en gecategoriseerd op provincie, grote steden, aantal leerlingen en niveau's. Daarnaast kunnen scholen ook vergeleken worden op kenmerken zoals de gemiddelde leeftijd van de docenten. Bezoekers kunnen een school beoordelen en scholen kunnen desgewenst hun pagina aanvullen met extra informatie.
 • Vlaamse Digischolen
  Een overzicht van Vlaamse onderwijsinstellingen (lager/primair, secundair/voortgezet en hoger onderwijs) met een website. Men kan zoeken op provincie en gemeente.