Links

Start » Onderwijs » » Intercultureel onderwijs (ICO)

Links

  • Hollebeekschool Temse ICO
    De schoolverantwoordelijke ICO geeft hier een inleiding.
  • Steunpunt Intercultureel Onderwijs
    Het Steunpunt ICO heeft als doelstelling een coherente en wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning te bieden rond interculturaliteit aan organisaties in het onderwijs en daarbuiten, zowel in Vlaanderen als internationaal.
  • Tijm
    Website voor intercultureel onderwijs, op initiatief van de sectorcontactpersonen voor primair en voortgezet onderwijs van het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC), de coördinator interculturalisering voor de BVE-sector en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR).